Opvang van dieren tegen betaling

Iedereen die geregeld honden of katten, toevertrouwd door hun eigenaar,  onderdak  en de nodige zorgen geeft, gedurende beperkte tijd en tegen vergoeding moet hiervoor erkend zijn als pensionhouder door de dienst Dierenwelzijn, ongeacht het aantal dieren dat men opvangt. Opvang zonder overnachting is ook een pensionactiviteit en dus erkenningsplichtig.

(bron: volg deze link)

Coronatijden
Tijdens de coronapandemie, die een economische crisis in deze sector teweeg brengt, wordt duidelijk dat er zeer regelmatig personen zonder HK erkenningsnummer dierenwelzijn en/of zelfs zonder ondernemingsnummer publiekelijk adverteren om tegen betaling de dienst opvang van een hond of kat aan te bieden.

Erkenningslijst
Een lijst met alle Vlaamse adressen waar momenteel tegen betaling de dienst opvang van hond of kat wettelijk mag uitgevoerd worden, vind je via deze link.

Wetgeving
Volgens de wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van  1986 en het Koninklijk besluit van 24/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, moet iedereen in Vlaanderen die tegen betaling een hond of kat opvangt over een HK erkenningsnummer van (ondertussen) Dienst dierenwelzijn Departement omgeving beschikken.

1) Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
2) Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren
3) Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

Uitgelicht