Bodemattest

Bodemattest

Wie een grond of gebouw wenst over te dragen – verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten – moet vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. 

Het bodemattest ...

  • vermeldt of de bodem en het grondwater onder het eigendom verontreinigd zijn of niet
  • moet ter beschikking worden gesteld aan de nieuwe eigenaar
  • moet opgenomen worden in de akte van overdracht
  • wordt door de notaris aangevraagd

Meer informatie

OVAM - Dienst sanering
Stationsstraat 110
2800  MECHELEN
Tel.: 015 284 284
www.ovam.be

Uitgelicht