Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Wie over een geldige parkeerkaart beschikt, kan een voorbehouden plaats voor personen met een handicap aanvragen. Die plaats zal ook kunnen worden gebruikt door andere kaarthouders.

Voorwaarden

  • een officiële en geldige parkeerkaart voor personen met een handicap kunnen voorleggen;
  • geen garage, inrit of andere mogelijkheid hebben om bij de woning of werkplek te parkeren;
  • een eigen voertuig bezitten of vervoerd worden door iemand die bij de aanvrager inwoont en over een eigen voertuig beschikt.

Aanpak

Wat heb je nodig?

  • een kopie van je parkeerkaart;
  • een korte verklaring waarin je motiveert waarom je denkt recht te hebben op een plaats.

Procedure

  • er wordt advies gevraagd aan de politie;
  • het college bekijkt de aanvragen in alle objectiviteit en probeert zo snel mogelijk een uitspraak te doen.

Aanvraag

Uitgelicht

Stadsonthaal