Parkeerboete

Heb je een 'parkeerboete' ontvangen en ben je het daar niet mee eens? Dan heb je de mogelijkheid om een bezwaar in te dienen.

Voor de duidelijkheid: stad Mortsel is in geen enkel geval bevoegd om tussen te komen of een bezwaar te behandelen. Die procedure verloopt volledig extern. Daarom helpen we jou hieronder graag op weg.

Wat in de volksmond een 'parkeerboete' genoemd wordt, kan twee zaken betekenen. Maak hieronder je keuze en klik op het juiste logo indien je een bezwaarschrift wenst in te dienen bij de bevoegde instantie.

Je hebt een brief ontvangen van IGEAN aangaande een GAS-boete
Dat betekent dat je vermoedelijk overeenkomstig de wegcode een inbreuk hebt gepleegd op het 'stilstaan en parkeren' (1 december 1975 - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg).
logo Igean
Je hebt een parkeerretributie ontvangen van STREETEO
Wellicht heb je de spelregels niet gevolgd in een betaalzone of in een blauwe zone op het grondgebied, waar je een blauwe schijf, een bewonerskaart of een speciale parkeerkaart moet gebruiken om in regel te zijn.

logo Streeteo

Uitgelicht