Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone (voor Mortsel met uitzondering van de Statielei). Deze parkeerplaatsen zijn vaak vlakbij belangrijke bestemmingen gelegen, zoals aan de ingang van een complex of in het stadscentrum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'mobiliteit' (volwassenen) of 'mobiliteit' en verplaatsing (kinderen)
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit van minstens 80%
 • je gezondheidstoestand aanleiding geeft tot een verminderde graad van zelfredzaamheid met minstens 12 punten
 • je getroffen bent door een blijvende invaliditeit aan het onderlichaam van minstens 50%
 • je bovenste ledematen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • je oorlogsinvalide bent met minstens 50% oorlogsinvaliditeit

Bijzonderheden

De parkeerkaart geeft recht op:

 • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
 • gratis parkeren (je moet geen ticket nemen) op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, in Mortsel en andere gemeenten die het toestaan. In geval van twijfel kan je best vooraf informeren bij de gemeente.
 • een voorbehouden plaats is niet steeds een gratis plaats! Op de voorbehouden plaatsen van de betaalparkings moet dan ook betaald worden;
 • er geldt een uitzondering voor de Statielei: daar moet iedereen betalen tijdens de uren dat er geparkeerd kan worden.

Aanpak

Indien je een dossier hebt bij de Directie-Generaal Personen met een handicap, erkend bent als oorlogsslachtoffer of erkend door een andere instelling, kan je de parkeerkaart aanvragen:

 • via deze website;
 • telefonisch op het nummer 0800 987 99;
 • per brief gericht aan de Cel parkeerkaarten en attesten of per e-mail bij Directie-generaal Personen met een handicap, Cel parkeerkaarten en attesten.
   
 • Als je nog geen dossier hebt of nog niet erkend bent door een andere instelling, vraag je de parkeerkaart aan via de dienst welzijn van stad Mortsel. Hiervoor moet je een afspraak maken.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt.

Meer informatie over de parkeerkaart voor personen met een handicap vind je hier.

Meenemen

 • Identiteitskaart

Uitgelicht

Stadsonthaal

Meerminnehof

Woonzorgcentrum lokaal bestuur Mortsel

Hollandse Tuin 3

2640 Mortsel

03 613 23 50