Bewonerskaart t.e.m. 31 december 2019

Woon je in een zone met een parkeerregime? Dan heb je recht op een bewonerskaart.

Voorwaarden

  • officieel ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad Mortsel in een straat die voorkomt op de lijst van straten die recht geven op een bewonerskaart
  • ook wie over een garage beschikt, kan een bewonerskaart krijgen
  • 1 gratis bewonerskaart per gezin
  • 2de bewonerskaart per gezin: 50 euro per jaar
  • er worden niet meer dan 2 bewonerskaarten per gezin afgeleverd

Aanvraag

Een bewonerskaart is verkrijgbaar in de Parkeerwinkel.
Een bewonerskaart online aanvragen kan via dit formulier.

  • de eigenaar van de wagen biedt zich persoonlijk aan
  • documenten: identiteitskaart en inschrijvingsbewijs van het voertuig
  • voor een firmawagen, een geleasde wagen of een wagen die eigendom is van een andere particulier, is een attest vereist waarin de eigenaar van de wagen (= persoon vermeld op het inschrijvingsbewijs) verklaart dat u permanent over de wagen mag beschikken
  • wie met verschillende wagens/nummerplaten rijdt, moet een keuze maken: de bewonerskaart is gebonden aan eigenaar en nummerplaat
  • onmiddellijke afgifte indien aan alle voorwaarden is voldaan

Uitgelicht