Plaatsen van voorwerpen

Je wilt een toelating voor het plaatsen van stoepborden, plantenbakken, uitstallingen en dergelijke op het openbaar domein.

Opgelet! Vanaf 1 oktober 2019 werken wij met een nieuw aanvraagplatform: Eagle. Bestaande toelatingen worden door ons gemigreerd naar Eagle.

 

Wat mag wel?

 • Een stoepbord. Hoogte maximaal 1,2 meter, breedte maximaal 80cm Één stoepbord per pand, voor brede panden één stoepbord per 6 lopende meter straatgevel. Wij bepalen waar het object mag geplaatst worden ten opzichte van de gevel.
 • Een uitstalling voor de winkeletalage. Hoogte maximaal 1 meter. Mag niet meer dan 80cm uitsteken ten opzichte van de gevel. Obstakelvrije doorgang van 1,5 meter. Na sluitingstijd plaats je het binnen.
 • Plantenbakken. Hoogte maximaal 1 meter. obstakelvrije doorgang van 1,5 meter. Sober en in duurzame materialen uitgevoerd. Geen reclame op de plantenbakken.
 • Fietsenrekken. Indien de plaatselijke situatie het toelaat.

Wat mag niet?     

 • beachvlaggen
 • rolcontainers voor afval buiten de toegestane ophaalmomenten
 • opblaasbaar promotiemateriaal: opblaasbare promotiepoppen, ballonconstructies en ander opblaasbaar promotiemateriaal

Algemene afspraken die gelden voor alles wat je buiten plaatst

 • Altijd een vrije doorgang van minstens 1,5 meter tussen het object en de rijweg (boordsteen voetpad of rand fietspad),
 • Nooit meer dan 80cm innemen van het voetpad
 • Aan verkeersborden, vuilnisbakjes, openbare verlichting laat je 1,5 meter vrij voor onder andere kinderwagens en rolstoelen.
 • Nooit op brailletegels. Denk aan de slechtzienden!
 • Het mag langs de gevel of aan de rand van de stoep. Wij bepalen datin de stoepvergunning.
 • Alles moet stevig en stabiel blijven staan, maar mag niet verankerd worden in het openbaar domein.
 • Na de openingsuren, plaats je het object binnen in je zaak.

De kleine lettertjes

 • De stoepvergunning kan worden beperkt in tijd. Na het verstrijken van de vergunningstermijn of na het stopzetten of overlaten van de horeca- of handelszaak moet je de plaats herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de uitvoering van de vergunning, tenzij voor het verstrijken van de termijn een nieuwe stoepvergunning wordt afgegeven aan de nieuwe zaakvoerder. We kunnen een stoepvergunning intrekken bijvoorbeeld in geval van overmacht, werken aan het openbaar domein, in geval van hinder of het overtreden van de reglementering.
 • De vergunninghouder/uitbater is steeds aansprakelijk voor mogelijke schade of persoonlijk letsel aan derden, of schade aan het openbaar domein, veroorzaakt door zijn stoepborden, uitstallingen of dergelijke.
 • We kunnen uitzonderingen toestaan voor evenementen zoals jaarmarkten, braderijen, de opening van een handelszaak en dergelijke.
 • Inbreuken tegen dit reglement zullen worden beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS).

Teken op de kaart een vlak in waarbinnen je het voorwerp zal plaatsen. Voeg steeds een foto toe van het voorwerp dat je zal plaatsen. Het aanvragen en verkrijgen van een toelating is gratis.

 

 

Uitgelicht