Cornelis De Herdtstraat

De Cornelis de Herdtstraat is de enige straat van de wijk Hof van Rieth die recent nog niet werd heraangelegd. De bestaande bomen staan in zeer kleine plantvakken waardoor het voetpad omhoog wordt gedrukt. Ter hoogte van garages en inritten liggen de voetpadtegels vaak los omdat de bestaande fundering niet meer voldoet aan de huidige noden. Dit gaan we oplossen. Om opnieuw een kwalitatief voetpad te hebben, moet het voetpad volledig heraangelegd worden.

Het nieuwe voetpad
De nieuwe verharding wordt uitgevoerd in betonklinkers, heeft een breedte van minimaal 1,.2 m en wordt aangelegd tegen de rooilijn. Om dat nieuwe voetpad mogelijk te maken moeten de bestaande hazelaars worden gerooid, waarna we 36 nieuwe bomen zullen aanplanten. Vergunde opritten en garages krijgen eveneens een verharding. De ruimte die overblijft richten we volledig groen in met gras en nieuwe bomen zodat deze in optimale omstandigheden kunnen uitgroeien tot volwaardige exemplaren. Het plan kan je hier raadplegen.

Timing
De werken starten op maandag 6 september 2021 in het gedeelte tussen Molenlei en Hof Van Riethlaan. De aannemer werkt steeds langs één zijde. Daar de straat niet al te breed is wordt deze afgesloten en geldt er een parkeerverbod langs beide zijden van de straat. Tussen 17.00 uur en 7.00 uur mag er wel geparkeerd worden. Het is belangrijk om deze uren te respecteren. Hoe minder obstakels, hoe sneller de aannemer de werken kan voltooien. Wegenwerken zijn uiteraard steeds zeer weersafhankelijk. Wanneer alles volgens planning verloopt zullen de werken worden afgerond tegen eind november 2021.

Tijdens de werken kan de vuilnisophaler je woning niet bereiken. Mogen we je daarom vragen om zakken en containers (voorzien van huisnummer) te verzamelen op de hoek met de Molenlei, Hof Van Riethlaan en de hoek met de Doolhoflaan? Uiteraard is dit enkel van toepassing wanneer men effectief in jouw deel van de straat werkt.

Uitgelicht