Drabstraat

Zoals je misschien al gemerkt hebt, ontstaat er bij hevige regenval soms een probleem van wateroverlast in een deel van de Drabstraat. Om deze overlast te verminderen – en hopelijk weg te nemen – zal stad Mortsel een bufferbekken laten aanleggen op het braakliggend hoekperceel ter hoogte van nr. 288. Bij hevige regen wordt het water zo eerst gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd naar de hoofdriool van de Drabstraat.

Aannemer Alonco start op maandag 21 januari 2019. Vermoedelijk kunnen de werken tegen eind april 2019 klaar zijn. Gezien de ligging en omvang van de werken zal de hinder beperkt zijn voor omwonenden en doorgaand verkeer in de Drabstraat. Op 6, 7 en 8 februari wordt in de besproken zone de helft van de rijbaan opgebroken om een aansluiting te kunnen maken.

Voor verdere vragen of bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen via stadsprojecten@mortsel.be of 03 444 18 09.

We verontschuldigen ons voor dit ongemak en danken jullie voor het begrip.

Uitgelicht