Edegemsestraat (voet- en fietspad)

Het voet- en fietspad in de Edegemsestraat heeft zijn beste tijd gehad. Lokaal bestuur Mortsel heeft daarom beslist om zowel het voet- als fietspad langs beide zijden van de Edegemsestraat heraan te leggen.

De aannemer startte op maandag 29 april 2019. Bovendien worden de werken opgedeeld in verschillende kleinere fases. Oorspronkelijk opteerden we voor een éénduidige situatie gedurende de volledige duur van de werken met éénrichtingsverkeer van Mortsel naar Edegem als gevolg. Op vraag van enkele bewoners werd dit herbekeken. De aannemer zal de werken daarom uitvoeren in kleinere fases.


UPDATE 28 augustus 2019

De aannemer is momenteel bezig in de zone tussen huisnummer 83 en de Mechelsesteenweg. Eind deze week zal men starten met het plaatsen van de klinkers waarna tegen eind volgende week het fietspad in asfalt kan worden aangelegd. De 2de week van september start men aan de even zijde van de straat.

De even zijde zal eveneens opgedeeld worden in 2 fases:

  • Mechelsesteenweg tot Gustaaf Lavastraat;
  • Gustaaf Lavastraat tot Armand Segerslei.

In deze fases blijft de werkwijze hetzelfde als bij de vorige, er geldt een plaatselijk enkelrichtingsverkeer enkel ter hoogte waar men effectief werkt. De rijrichting blijft ook dezelfde namelijk van Mortsel naar Edegem.

Fietsers
De fietsers kunnen de Edegemsestraat steeds in beide richtingen blijven gebruiken. Bij de start aan de even zijde zal het nieuwe fietspad van de oneven zijde tijdelijk dienst doen als tweerichtingsfietspad.

Openbaar vervoer
Wat het openbaar vervoer betreft, zullen de haltes enkel aan de even zijde, dat is de zijde van ’t Parkske, worden bediend. Andere haltes worden omgeleid via de Mechelsesteenweg. We plannen de werken volledig af te ronden tegen eind oktober 2019.

Uitgelicht