Fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Werken van 3 november tot half april 2021.

Update 13 januari 2021

Werken voor op schema
De werfborden geven aan dat de werken zullen duren tot april 2021. Maar zonder weerverlet ligt de nieuwe fietsostrade er tegen eind februari 2021. Met een beetje geluk wordt er dus een aanzienlijke periode gewonnen. Daarom durven we vragen om de plaatselijke maatregelen optimaal te respecteren.

Nieuw wandelwegje opnieuw toegankelijk (enkel te voet)
Momenteel is het nieuwe wandelwegje tussen de Roderveldlaan en de Deurnestraat nog afgesloten, wat betekent dat zowel fietsers als voetgangers de aangegeven omleiding moeten volgen (via Deurnestraat–Septestraat–Fruithoflaan). Via deze link vind je het plannetje van deze omleiding.

 • Het nieuwe wandelwegje zal opnieuw opengesteld worden voor voetgangers.
 • Ook fietsers kunnen deze route gebruiken, maar enkel wanneer ze afstappen en stappen met hun fiets aan de hand.
 • Wie wil fietsen, moet verplicht de fietsomleiding blijven volgen.

Wanneer de nodige signalisatie werd aangebracht, gaat deze regeling in voege. De aannemer zal deze aanpassingen normaal gezien uitvoeren op vrijdag 15 januari 2021.

Parkeerplaatsen Roderveldlaan
De aannemer werkt nu in deze zone. Er wordt gegraven en er worden funderingen aangebracht. Zonder weerverlet probeert de aannemer vanaf eind volgende week weer een aantal parkeerplaatsen opnieuw open te stellen, van zodra dat kan. Op die manier proberen we de hinder te beperken door niet meer parkeerplaatsen in te nemen dan noodzakelijk voor de werf.

***

Update 6 januari 2021

Het fietsverbod wordt niet steeds gerespecteerd. De politiediensten hebben zowel gisteren als vandaag reeds al boetes uitgeschreven aan de fietsers die er toch doorrijden. Op basis van het politioneel advies wordt alles afgesloten, ook voor de voetgangers. De aannemer voert dit vandaag nog uit. Ter hoogte van Posthofbrug in Berchem zal er nog een bijkomend aankondigingsbord geplaatst worden dat aankondigt dat de fietsostrade in Mortsel onderbroken is.

***

Update 30 december 2020

Op 4 januari 2021 starten de werken van de heraanleg van het fietspad in de Roderveldlaan (fietsostrade F1) op de strook tussen de Deurnestraat en de Fruithoflaan. Omdat de volledige werfzone voor de fietsers wordt afgesloten tussen de Deurnestraat en de Fruithoflaan wordt er een omleiding voorzien via de Deurnestraat, Oogststraat en Fruithoflaan. Dit in beide richtingen. Voorlopige einddatum (onder voorbehoud) van de werken: 31 maart 2021.

***

Werken fietsostrade F1 tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

Het wegdek van dat stukje fietsostrade is al lang in een slechte staat en verdiende dringend een heraanleg. Die komt er nu dus, in samenwerking met de Vlaamse overheid en provincie Antwerpen. Fietsers rijden er binnenkort op een spiksplinternieuw, breder fietspad. Het project omvat de vernieuwing van de fietsostrade zelf. Dit wil zeggen dat we van een fietspad van 2 meter in klinkers naar een nieuw fietspad van 4,5 meter breed gaan, in comfortabel asfalt. Los hiervan zal een nieuwe voetpad worden aangelegd tussen de bomen naast de terreinen van Agfa Gevaert. Bijkomend wordt ook een verhoogd plateau aangelegd in de bocht van de Roderveldlaan en Lode Vissenaekenstraat.

Bijlagen


Fasering van de werken

Fase 1: aanleg van het voetpad tussen de bomen

 • De aannemer start op dinsdag 3 november 2020.
 • Het voetpad heeft een breedte van 1.5m en zal worden aangelegd in een halfverharding.
 • De aanleg van het pad duurt ongeveer 3 weken.
 • Daarna zal Fluvius de verlichting plaatsen, al zal die op dat moment nog niet kunnen branden.
 • De werken om de fietsostrade zelf heraan te leggen starten na het bouwverlof in de kerstvakantie, om de periode van hinder zo kort mogelijk te houden.

Fase2: heraanleg van het stukje fietsostrade tussen Roderveldlaan en Deurnestraat

 • De aannemer start op 4/01/2021.
 • Het fietspad wordt volledig opgebroken en vernieuwd.
 • Fluvius volgt aansluitend met de aanleg van de verlichting.
 • Tijdens deze werken moeten de fietsers een omleiding volgen, maar deze wordt op een later moment nog tijdig aangekondigd.
   

  Op 4 januari 2021 starten de werken van de heraanleg van het fietspad in de Roderveldlaan (fietsostrade F1) op de strook tussen de Deurnestraat en de Fruithoflaan.
  Omdat de volledige werfzone voor de fietsers wordt afgesloten tussen de Deurnestraat en de Fruithoflaan wordt er een omleiding voorzien via de Deurnestraat, Oogststraat en Fruithoflaan. Dit in beide richtingen.
  Voorlopige einddatum (onder voorbehoud) van de werken: 31 maart 2021.

Fase 3: aanleg verhoogd plateau

 • De aannemer start ongeveer begin maart.
 • De duurtijd van de werken is ongeveer 4 weken.
 • De straat wordt op dat moment afgesloten, maar de fietsers kunnen tegen dan de  vernieuwde fietsostrade reeds gebruiken.

Indien alles volgens planning verloopt, is het volledige project midden april 2021 afgewerkt.
 


Meer nieuws

Uitgelicht