Starterspremie

Het stadsbestuur wil jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden ondersteunen in de aankoop van hun eerste en enige woning in Mortsel.

De starterspremie is een tussenkomst in de aankoopkosten van een bescheiden woning en houdt rekening met het inkomen en de gezinslast.

Voorwaarden

  • de woning mag niet duurder zijn dan 270.000 euro
  • de kopers moeten particulieren zijn
  • de kopers moeten jonger zijn dan 36 jaar
  • het gezamenlijke – netto-belastbaar – gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 45.000 euro, vermeerderd met 2.500 per persoon ten laste
  • de aanvrager van de premie moet de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de stad Mortsel hebben gewoond
  • de aanvrager moet de woning zelf betrekken
  • de aanvrager mag de woning niet verkopen binnen de 5 jaar na toekenning van de premie

Kosten

De premie bedraagt 1.000 euro. Per persoon ten laste komt daar 250 euro bij.

Aanvraag

Hou bij je aanvraag rekening met volgende formulieren:

  • reglement starterspremie
  • aanvraagformulier starterspremie
  • Voeg bij je aanvraag van de starterspremie het formulier “Volledige lijst van de goederen van de aanvrager met vermelding van het kadastraal inkomen” toe. Dit formulier kan via de gratis online toepassing onder de rubriek WONING – Kadaster – Een uittreksel aanvragen (via MyMinfin of op papier) opvragen. Hiermee kan je de eigendomsregistratie van de aanvrager(s) bevestigen en aangeven dat je geen andere eigendommen in bezit hebt. https://financien.belgium.be/nl/particulieren

Uitgelicht

Balie Ruimte (enkel geopend op afspraak en telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. donderdag van 09.00-12.00 uur)

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte