Omgevingsvergunning

Wanneer je werken uitvoert, is de algemene regel dat je een Omgevingsvergunning aanvraagt. Je hebt dus een vergunning nodig voor:

 • nieuwbouw
 • verbouwingswerken
 • de afbraak van gebouwen
 • het wijzigen van het bodemreliëf
 • de bestemmingswijziging van een onroerend goed
 • het opsplitsen van een onroerend goed
 • het stallen van caravans en afgedankte voertuigen
 • het stallen van verplaatsbare inrichtingen voor bewoning
 • het plaatsen van een prefab-constructie
 • het plaatsen van een schotelantenne
 • het plaatsen van een terras (horecazaken)
 • het plaatsen van een uitstalling (winkels)
 • het aanbrengen van lichtreclame (winkels)
 • bomen vellen
 • reclameborden en afsluitingen plaatsen
 • uitbating hinderlijke inrichtingen
 • ...

Voorwaarden

Via deze link kan je nagaan of je een vergunning nodig hebt.

 

Bijzonderheden

Voor je eraan begint kun je best eerst eens informeren of je plannen wel realiseerbaar zijn binnen de bestaande voorschriften en regels, en of je een architect moet raadplegen.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleinere werken is geen Omgevingsvergunning nodig of volstaat een melding.

In beide gevallen mogen de werken echter niet strijdig zijn met:

 • stedenbouwkundige verorderingen of verkavelingen
 • ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • bijzondere plannen van aanleg
 • voorschriften van verkavelinsgvergunningen
 • regelgeving over monumenten of landschappen
 • ...

Aanpak

Een vergunning vraag je digitaal aan via het omgevingsloket (vervolgens: klik op 'Ga naar het omgevingsloket')

Een aantal werken op en rond een vergund gebouw kunnen aangevraagd worden via de snelinvoer (zoals vellen van een boom, plaatsen serre of aanbouw veranda)

Indien je ondersteuning wenst bij het digitaal indienen van je dossier kan je via het Stadsonthaal.  een afspraak maken met een medewerker van de cluster Ruimte.

Vergeet zeker bij je afspraak niet alle noodzakelijke documenten en je identiteitskaart,  pincode en een emailadres mee te brengen. Wat je exact nodig hebt, kan je nalezen op het normenboek via deze pagina.

Uitgelicht

Balie Ruimte

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte

Betalen doe je digitaal

Alle balies van lokaal bestuur Mortsel aanvaarden geen cash geld meer.

Betalen kan enkel nog digitaal, met je bankkaart. Handig voor jullie, veiliger voor ons!

bancontactlogo