Asbest in en rond huis

Asbest vormt een risico voor de gezondheid. Sinds 1998 zijn materialen met asbest verboden. Toch komt de stof nog vaak voor in oudere huizen. Geen probleem, maar er moet juist met het goedje worden omgegaan.

Alles over asbest in en om het huis staat op www.asbestinfo.be. Onder meer:

  • hoe asbesthoudend materiaal herkennen.
  • hoe veilig omgaan met asbest.
  • nuttige adressen voor klachten

Iedereen die verbouwt, kan te maken krijgen met asbest. Maar dat is geen reden tot paniek. Meer info over hoe je asbesthoudend materiaal kan herkennen in je eigen woning, vind je hier.

Inventaris en analyse
Is er asbest in en om uw huis aanwezig? Enkel labo-analyse kan uitsluitsel geven. De milieuadviesraad van Mortsel biedt de kans om:

  • gratis een asbestinventaris te laten uitvoeren
  • de stalen te laten inventariseren. Prijs: 43 euro

Meer info: website www.milieuraadmortsel.be, e-mail info@milieuraadmortsel.be

Waarheen met asbesthoudend afval?

Los asbest

  • enkel professionele asbestverwijderaars mogen dit afvoeren. Het zelf afvoeren is wettelijk verboden.

Met cement gebonden asbest (zoals golfplaat)

  • de afvoer van dit soort asbest naar het recyclagepark is toegestaan
  • gooi het asbesthoudend materiaal niet bij het gewone steenpuin
  • gooi het in de afzonderlijke container
  • de parkwachters kunnen meer informatie geven

Uitgelicht

Balie Ruimte

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte