Subsidie buiten- of spouwmuurisolatie

Stad Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van buiten- of spouwmuurisolatie voor bestaande woningen.

Voorwaarden

 • de premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014)
 • die gelegen zijn in Mortsel;
 • die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning;
 • en die geplaatst zijn met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
 • beschikken over een aktegenomen melding of verleende omgevingsvergunning, indien dit voor de werken is vereist;
 • factuur vanaf 1 januari 2020;
 • werkzaamheden worden uitgevoerd door ofwel een aannemer onder begeleiding van een architect belast met de controletaak ofwel een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant). De architect is ingeschreven in de tabel van de Orde van Architecten. Er moet dan ook een attest van de begeleidende architect toegevoegd worden bij de premieaanvraag. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest.. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. In het geval een aannemer met certificaat van bekwaamheid (of aspirant) moet het certificeringsnummer ingevuld worden op het attest;
 • de aanvrager is geen rechtspersoon;
 • 1 premie per gebouw;
 • te voldoen aan de algemene en technische voorwaarden van Fluvius.

Kosten

Voor gewone isolatie bedraagt de subsidie:

 • aan de binnenkant of buitenkant van de buitenmuur een premie van 15 euro/m²,
 • voor de spouwmuur een premie van 5 euro/m².

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers:

 • aan de binnenkant of buitenkant van de buitenmuur een premie van 22,5 euro/m²;
 • voor de spouwmuur een premie van 9 euro/m².

Aanvraag

Voor gewone isolatie:

 • er dient enkel een aanvraag te worden ingediend bij Fluvius.
 • eenmaal Fluvius de aanvraag heeft goedgekeurd, betaalt de stad Mortsel automatisch de bijkomende premie uit.
 • download het aanvraagformulier voor de premie van Fluvius via https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/premie-buitenmuurisolatie of vraag het aan via 078 35 35 34

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…)

Bekijk ook de andere premies van de Vlaamse overheid: www.premiezoeker.be of Vlaamse infolijn: 1700

Uitgelicht