Subsidie vloer- of kelderisolatie

Stad Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van vloer- of kelderisolatie voor bestaande woningen.

Voorwaarden

 • de premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014)
 • die gelegen zijn in Mortsel;
 • die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning;
 • en die geplaatst zijn met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
 • factuur vanaf 1 januari 2020;
 • werken uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie;
 • de aanvrager is geen rechtspersoon;
 • 1 premie per gebouw;
 • minimum Rd-waarde van 2,0 m²K/W. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde 2,0 m²K/W te komen
 • de premie wordt toegekend voor vloerisolatie op volle grond of de isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte die effectief geplaatst is door een aannemer;
 • te voldoen aan de algemene en technische voorwaarden van Fluvius.

Kosten

Voor gewone isolatie bedraagt de subsidie:

 • eenmalige premie van 6 euro per m²;
 • maximum 600 euro.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers:

 • eenmalige premie van 9 euro per m²;
 • maximum 900 euro.

Aanvraag

Voor gewone isolatie:

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…):

Bekijk ook de andere premies van de Vlaamse overheid: www.premiezoeker.be of Vlaamse infolijn: 1700

Uitgelicht