stad Mortsel investeert in hernieuwbare energie

Stad Mortsel heeft zich geëngageerd om zijn eigen CO2-uitstoot te verminderen. 

Overzicht van hernieuwbare energietoepassingen:

 • zonneboiler in het stadhuis en de dienst ruimte;
 • fotovoltaïsche zonnepanelen op de daken van de technische dienst en het JOC Centraal (met steun van de Vlaamse overheid);
 • ingrepen om het recyclagepark CO2-neutraal te maken (met hulp van IGEAN);
  • 36 fotovoltaïsche zonnepanelen;
  • 1 windmolen;
  • 1 zonneboiler (300 l warm water);
 • zonnepanelen in de glazen luifel op het Stadsplein;
 • het gebouw vóór het stadhuis is een passiefbouw, een energiezuinig gebouw waar de warmteverliezen zo gering zijn dat er nauwelijks verwarming nodig is;
 • gebruik van 100% groene stroom (elektriciteit uit duurzame energiebronnen) door de stadsdiensten;
 • de nieuwe Parkschool wordt energiezuinig gebouwd.

Uitgelicht

Balie Ruimte

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte