Bekendmaking omgevingsvergunningen

COVID-19 - De omgevingsvergunning kan op afspraak worden ingekeken bij het stadsbestuur, dienst Leefomgeving, op het adres Neerhoevelaan 50 te 2640 Mortsel. Je kan een afspraak maken via deze link of tel. 03 444 17 17. De algemene coronamaatregelen dienen gerespecteerd te worden, dus wanneer je eventueel notities wenst te nemen, gelieve eigen pen en papier mee te brengen. Meer informatie vind je via het Omgevingsloket.

***

VOORAF

1) Je kan een beroep instellen tegen de omgevingsvergunning door een beroepschrift te bezorgen:

  • digitaal via het omgevingsloket  (publiek loket)  (www.omgevingsloket.be);
  • per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangsbewijs aan:

De Deputatie van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen

Meer info vind je op de website van de provincie Antwerpen via de link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/omgevingsvergunningen/veelgestelde-vragen/hoe-kan-ik-beroep-indienen-tegen-een-beslissing-.html

2) Je kan tegen de meldingsakte  een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: https://www.dbrc.be/omgevingsvergunning

***

Het college  (23 november 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Stad Mortsel
betreft: bouwen van leslokalen en overdekte buitenruimte GTI en voorzien van een warmtepomp
plaats:  Dieseghemlei 60
dossier: 2020/287 – OMV_2020115620

aanvrager: VME Zaaldenrode
betreft: regulariseren van een dakterras en isoleren van daken en achtergevel van een appartementsgebouw
plaats:  Zaaldenrode 6
dossier: 2020/264 – OMV_2020113363

aanvrager:  Smets Morien
betreft: slopen van bestaande veranda/koterijen en bouwen van nieuwe uitbreiding
plaats:  Rubensstraat 23
dossier: 2020/277 – OMV_2020122920

Het college (23 november 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Brusseleers Joannes
betreft: vellen van een boom
plaats:  Deurnestraat 329
dossier: 2020/270 – OMV_2020123596

Het college (23 november 2020) neemt akte van de melding:

aanvrager: Colas Belgium
betreft: herstellingswerken riolering tunnel Krijgsbaan – tijdelijke bemaling voor uitvoering herstelwerken in opdracht van de Vlaamse overheid
plaats:  Gasthuishoeven 5
dossier: 2020/335 – OMV_2020149219

Het college  (16 november 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Dierickx Willem
betreft: slopen veranda op gelijkvloers en 1ste verdieping en vernieuwen van gelijkvloerse verdieping
plaats:  Vestinglaan 52
dossier: 2020/219 – OMV_2020103935

aanvrager: Michel de Vries
betreft: regulariseren veranda en luifel
plaats:  Drabstraat 310
dossier: 2020/235 – OMV_2020110780

aanvrager:  Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
betreft: verbouwen van schoolcomplex KASO Mortsel
plaats:  Eduard Arsenstraat 40
dossier: 2020/243 – OMV_2020111382

aanvrager: Agfa-Gevaert
betreft: slopen van 4 woningen en 2 loodsen
plaats:  Antwerpsestraat 198-200-202-204
dossier: 2020/252 – OMV_2020110874

aanvrager: Agfa-Gevaert
betreft: slopen van 2 woningen
plaats:  Antwerpsestraat 220-222
dossier: 2020/253 – OMV_2020110928

aanvrager:  Carton Katrien
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Graaf Witgerstraat 7
dossier: 2020/262 – OMV_2020117125

aanvrager: Immo Craenhals JJ
betreft: plaatsen van een zomer- en winterbar in open lucht
plaats:  Koeisteerthofdreef 125
dossier: 2020/266 – OMV_2020120912

Het college (16 november 2020) neemt akte van:

aanvrager: David Braun
betreft: regulariseren van terrassen
plaats:  Krijgsbaan 118-120
dossier: 2020/325 – OMV_2020146022

aanvrager: De Ceuster Casper
betreft: vergroten van ramen in achtergevel en uitvoeren niet –structurele renovatiewerken
plaats:  Ridder van Ranstlei 30
dossier: 2020/334 – OMV_2020146368

Het college  (9 november 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Favoreel Bart
betreft: interne verbouwingswerken, wijzigen van de zij- en achtergevel, aanleggen parkeerplaats in de voortuin
plaats:  Dieseghemlei 14
dossier: 2020/283 – OMV_2020127958

aanvrager: Daniël Van den Branden
betreft: isoleren en bezetten van de gevels
plaats:  Lindenlei 39
dossier: 2020/306 – OMV_2020136106

aanvrager:  Van Daele Dorien
betreft: bouwen van een fietsenberging in de voortuin
plaats:  Abelenstraat 17
dossier: 2020/309 – OMV_2020138738

aanvrager: Marc Van Ginneken
betreft: vellen van een kastanjeboom
plaats:  Kaphaanlei 63
dossier: 2020/312 – OMV_2020140753

aanvrager: Adib Takla Mamdouh
betreft: regulariseren van 2 dakappartementen en schilderen van gevels
plaats:  Antwerpsestraat 164
dossier: 2020/218 – OMV_2020103733

Het college (9 november 2020) neemt akte van:

aanvrager: Mortelmans Nicolas
betreft: intern verbouwen van ééngezinswoning
plaats:  Jozef Hermanslei 82
dossier: 2020/317 – OMV_2020144007

Het college neemt akte van de beslissing van 15 oktober 2020 van de Deputatie van de Provincie Antwerpen om een vergunning te verlenen voor omgevingsvergunning OMV_2020034742 voor het verbouwen van een ééngezinswoning, gelegen te Anna Van Hoornstraat 18, 2640 Mortsel.

Het college (26 oktober 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Jiang Yuebing
betreft: regulariseren van een uitbouw van een meergezinswoning op de tweede verdieping
plaats:  Van Peborghlei 10
dossier: 2020/212 – OMV_2020092583

aanvrager: Van Roey Anouk
betreft: isolatiewerken zij- en achtergevel, nieuwe ramen in zijgevel, vervangen alle ramen en deuren
plaats:  Steenakker 3
dossier: 2020/273 – OMV_2020118161

aanvrager:  Wim Rauws
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en verkleinen van het bouwvolume
plaats:  Zilverbeeklaan 65
dossier: 2020/288 – OMV_2020098521

aanvrager: Haesevoets Michel
betreft: uitbreiden en verbouwen van een woning
plaats:  Lindenlei 20
dossier: 2020/224 – OMV_2020103487

Het college  (19 oktober 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Michielsen Anaïs
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Minervastraat 12
dossier: 2020/208 – OMV_2020096504

aanvrager: Maikel Schätzle
betreft: vellen van een spar
plaats:  Eesterbos 1
dossier: 2020/295 – OMV_2020132339

Het college (19 oktober 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Verhemeldonck Alexander
betreft: het optoppen van een meergezinswoning
plaats:  Eduard Arsenstraat 28
dossier: 2020/194 – OMV_2020091681

Het college (19 oktober 2020) neemt akte van:

aanvrager: Edwin Ooms
betreft: vergroten van opening tussen eetruimte en keuken
plaats:  Meidoorn 18
dossier: 2020/293 – OMV_2020130841

Het college neemt ook akte van de beslissing van de Deputatie van de Provincie  Antwerpen van 8 oktober 2020 waarbij akte wordt genomen van de melding van:

aanvrager: Kart Papayoe
betreft: exploiteren van een tijdelijke elektrische karting
plaats: Vredebaan 73 te 2640 Mortsel en 2650 Edegem
dossiernummer: OMV_2020127416

Het college neemt akte van de beslissing van de Deputatie van de Provincie Antwerpen van 24 september 2020 om een vergunning te verlenen aan:

aanvrager:  Mesut Biçici
betreft: regulariseren van een constructie in de bouwvrije voortuinzone bij een restaurant
plaats: Koeisteerthofdreef 6
dossiernummer:  OMV_2019093823

Het college  (12 oktober 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Van Milders Matthias
betreft: bouwen van ééngezinswoning
plaats:  Kaphaanlei 57
dossier: 2020/206 – OMV_2020096834

aanvrager: Wuyts Werner
betreft: bouwen van dakkapellen in voor- en achtergevel
plaats:  Heldenhuldelaan 49
dossier: 2020/214 – OMV_2020093351

aanvrager: Onghenae Kevin
betreft: plaatsen grijze garagepoort voor bestaande carport
plaats:  Windhoek 37
dossier: 2020/213 – OMV_2020100452

aanvrager: Van Lint Hans
betreft: vellen van een krulwilg
plaats:  Kaphaanlei 73
dossier: 2020/241 – OMV_2020113806

aanvrager:  Elise Crispeels
betreft: aanleggen van een oprit en terras
plaats:  Edmond Thieffrylaan 97
dossier: 2020/256 – OMV_2020117424

aanvrager: Moens Alexandra
betreft: vellen van een berk
plaats:  Graaf d’Urselstraat 5
dossier: 2020/268 – OMV_2020122070

aanvrager:  Van Eeckhout Stefanie
betreft: knotten van een wilg
plaats:  Vijf-aprilwarande 2-4-6
dossier: 2020/271 – OMV_2020123866

aanvrager: Dehaen Jasper
betreft: uitbreiden van een rijwoning
plaats:  Sint-Hathebrandstraat 21
dossier: 2020/276 – OMV_2020125196

aanvrager:  Smits Jan
betreft: functiewijziging meergezinswoning naar ééngezinswoning
plaats:  Ter Varentstraat 14
dossier: 2020/279 – OMV_2020126731

aanvrager:  Embrechts Robert
betreft: vellen van een spar
plaats:  Wouwstraat 22
dossier: 2020/291 – OMV_2020129589

aanvrager: Cools Dominique
betreft: verbouwen van achterbouw van een ééngezinswoning
plaats:  Walter Pompelaan 6
dossier: 2020/217 – OMV_2020101643

Het college  (5 oktober 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager:  Xu Xiaojun
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Ter Varentstraat 28
dossier: 2020/197 – OMV_2020091492

aanvrager: Fiermans Maarten
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Singel 3
dossier: 2020/209 – OMV_2020098830

aanvrager: Van Woensel Vera
betreft: het isoleren en bepleisteren van de gevels
plaats:  Borsbeeksebinnenweg 14
dossier: 2020/255 – OMV_2020117107

aanvrager: Lenaerts Christina
betreft: vellen van een boom
plaats:  Oosterveldlaan 247
dossier: 2020/286 – OMV_2020127488

Het college (28.09.2020) neemt akte van de beslissing van de Deputatie van de provincie Antwerpen van 3 september 2020:

Aanvrager: CIRICL nv
Betreft: fase 1 van het project Stadsterras
Plaats: Mechelsesteenweg 28-30-32
Dossier: 2020/296, OMV_2019101299
Dossier Deputatie: OMBER 2020-0284
De beslissing en de plannen liggen ter inzage bij de balie ruimte, op afspraak: www.mortsel.be/afspraken (selecteer RO Bekendmaking en vermeld het OMV-nr)

Het college  (28 september 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Spitaels Asgerd
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Rode Leeuwlaan 42
dossier: 2020/121 – OMV_2020018354

aanvrager: Anna Deckx
betreft: verbouwen achterbouw woning, isoleren en bepleisteren woning, plaatsen nieuwe ramen
plaats:  Sint-Reinhildisstraat 33
dossier: 2020/176 – OMV_2020067547

aanvrager: Moers Sofie
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Lieven Gevaertstraat 100
dossier: 2020/184 – OMV_2020068947

aanvrager: Follaets Annelies
betreft: verbouwen van een woning
plaats:  Kerkstraat 97
dossier: 2020/221 – OMV_2020089901

aanvrager: Hilde Driesen
betreft: aanbrengen van spuitkurk
plaats:  Maxlaan 15
dossier: 2020/234 – OMV_2020111326

aanvrager: Jeroen Verheyen
betreft: vellen van een groep coniferen
plaats:  Grotenhof 45
dossier: 2020/236 – OMV_2020112832

aanvrager: Gyselinck Paul
betreft: vellen van een spar
plaats:  Van Dijckstraat 69
dossier: 2020/240 – OMV_2020113813

aanvrager: Gijsels Wannes
betreft: na-isoleren gevels en aanbrengen gevelbekleding (aanvulling 2020/75)
plaats:  Walter Pompelaan 49
dossier: 2020/245 – OMV_2020115109

aanvrager: Raes Tom
betreft: vellen van een dennenboom in de achtertuin
plaats:  Heldenhuldelaan 4
dossier: 2020/250 – OMV_2020115905

aanvrager: Braspennincx Peter
betreft: vellen van 2 afgestorven bomen
plaats:  Antwerpsestraat 75
dossier: 2020/251 – OMV_2020116256

Het college (28 september 2020) neemt akte van:

aanvrager: Willocx Magali
betreft: plaatsen van een veranda uitbouw
plaats:  Edegemsestraat 221
dossier: 2020/257 – OMV_2020113972

Het college  (21 september 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Warnez Matthijs
betreft: energetische verbouwing van een ééngezinswoning
plaats:  Heideland 10
dossier: 2020/230 – OMV_2020084974

aanvrager: Eric Van Dommelen
betreft: bouwen van een serre
plaats:  Nieuwelei 15
dossier: 2020/254 – OMV_2020117029

Het college (21 september 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Petra Verdonck
betreft: aanleggen van een zwembad
plaats:  Pansgatelaan 32
dossier: 2020/226 – OMV_2020106067

Het college  (14 september 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Skrzeczkowski Sebastian
betreft: aanleggen van de voortuin
plaats:  Krijgsbaan 102
dossier: 2020/232 – OMV_2020108281

aanvrager: Thalia Daniëls
betreft: isoleren en bepleisteren voorgevel
plaats:  Walter Pompelaan 29
dossier: 2020/233 – OMV_2020110999

aanvrager: Evelyne Schuermans
betreft: wijzigen van dakpankleur
plaats:  Liersesteenweg 84
dossier: 2020/237 – OMV_2020112896

aanvrager: Vuylsteke Pieter
betreft: vellen aangetaste en dode naaldboom
plaats:  Quinten Matsijslei 3
dossier: 2020/187 – OMV_2020069142

aanvrager: Jacobs Rudi
betreft: vellen van bomen
plaats:  Blauwbroedersstraat 23
dossier: 2020/193 – OMV_2020090998

aanvrager: Omloop Arne
betreft: vellen van 2 sparren in de achtertuin en 1 haagbeuk in de voortuin
plaats:  Kaphaanlei 201
dossier: 2020/210 – OMV_2020099221

aanvrager: Gijsels Wannes
betreft: vellen van 2 bomen
plaats:  Walter Pompelaan 49
dossier: 2020/247 – OMV_2020115121

Het college (14 september 2020) neemt akte van:

aanvrager: Vanrykel Anouck
betreft: afbreken muur tussen living en keuken app. Verd2
plaats:  Pastoor Soeteweystraat 1
dossier: 2020/248 – OMV_2020112808

Het college  (7 september 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Politiezone Minos
betreft: plaatsen van 4 vlaggenmasten, paal met lichtbak en lichtbak aan gevel
plaats:  Drabstraat 174
dossier: 2020/190 – OMV_2020087841

aanvrager: Luc Himschoots
betreft: bouwen van garage met schuindak
plaats:  Grotenhof
dossier: 2020/192 – OMV_2020089964

aanvrager: Darquennes Catherine
betreft: aanleggen van zwemvijver
plaats:  Eduard Arsenstraat (tuinstrook Gustaaf Lavastraat 31)
dossier: 2020/202 – OMV_2020094204

aanvrager: Mnayer Mohamad
betreft: vellen van een naaldboom
plaats:  Molenstraat 90
dossier: 2020/205 – OMV_2020095730

aanvrager: Reyniers Maarten
betreft: isoleren van de gevels- wijzigen van bestaande vergunning OMV-2020002054
plaats:  Heldenhuldelaan 22
dossier: 2020/207 – OMV_2020089006

Het college (31 augustus 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Christophe Reynders
betreft: verbouwen van hoofd- en bijgebouw en een wijziging in woontype
plaats:  Wouwstraat 28
dossier: 2020/177 – OMV_2020082553

Het college (31 augustus 2020) neemt akte van:

aanvrager: Els Leys
betreft: verbouwen van woning met volume vermindering
plaats:  Hendrik Kuijpersstraat 15
dossier: 2020/220 – OMV_2020105045

Het college (24 augustus 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De La Marche Anneleen
betreft: uitbreiden van gelijkvloers van een ééngezinswoning
plaats:  Cornelis De Herdtstraat 21
dossier: 2020/160 – OMV_2020061598

aanvrager: ANKERWIJS
betreft: de Klimboom, bouwen klassen en verbouwen onthaal
plaats:  Liersesteenweg 314
dossier: 2020/161 – OMV_2020001708

aanvrager: Pannier Linda
betreft: slopen en vernieuwen van achterbouw woning
plaats:  Kerkstraat 103
dossier: 2020/164 – OMV_2020072921

aanvrager: Hofmans Kevin
betreft:  bouwen van verhoogd terras
plaats:  Priester Poppestraat 51
dossier: 2020/166 – OMV_2020060860

aanvrager: Marie Louise Uyttendaele
betreft: vellen van spar
plaats:  Dieseghemlei 53
dossier: 2020/215 – OMV_2020103286

aanvrager: Ludo Van Rompuy
betreft: vellen van bomen in tuin
plaats:  Cogelslei 15
dossier: 2020/216 – OMV_2020103944

aanvrager: De Ideale Woning
betreft: slopen van 6 woningen en het bouwen van 4 ééngezinswoningen en 3 appartementen op twee verschillende locaties
plaats:  Pastoor Van der Auwerastraat 1, Mayerlei 115-117 en Pastoor Van der Auwerastraat 17-19-21.
dossier: 2020/156 – OMV_2020055702

Het college (24 augustus 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Smolders Katrijn
betreft: vervangen dakbedekking
plaats:  Graaf Witgerstraat 11
dossier: 2020/203 – OMV_2020094520

Het college (24 augustus 2020) neemt akte van:

aanvrager: Houben NV
betreft: bemaling
plaats:  Drabstraat 60A en 60B
dossier: 2020/227 – OMV_2020106095

Het college (10 augustus 2020) verleent een omgevingsvergunning  aan:

aanvrager: Witters Nico
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats: Bloemenlei 21
dossier: 2020/158–OMV_202053634

aanvrager: Moers Julie
betreft: vellen van een berk in de voortuin
plaats: Bloemenlei 21
dossier: 2020/180 - OMV_2020080894

aanvrager: Thijs Timmy
betreft: plaatsen van een terrasverkapping
plaats: Dieseghemlei 30
dossier: 2020/163 - OMV_2020070678

aanvrager: Nanou Van Kerkhoven
betreft: vellen van bomen en reliëfwijziging
plaats: Nieuwelei 30
dossier: 2020/172 - OMV_2020079516

aanvrager: Ruke Balaj
betreft: vervangen van ramen
plaats: Sint-Benedictusstraat 38 en 40
dossier: 2020/173 - OMV_2020079518

aanvrager: Loobuyck An Teo
betreft: bouwen van een terras op de eerste verdieping
plaats: Drabstraat 302
dossier: 2020/178 - OMV_2020082719

aanvrager: Schoeters Henriette
betreft: kaleien van de voorgevel
plaats: Berten Pilsstraat 6
dossier: 2020/181 - OMV_2020085030

aanvrager: Rombouts Monique
betreft: afbreken van een volière
plaats: Graaf Witgerstraat 15
dossier: 2020/185 - OMV_2020084739

aanvrager: Daelemans Danny
betreft: isoleren en herstellen zijgevel van een woning
plaats: Mayerlei 102
dossier: 2020/198 - OMV_2020092621

aanvrager: Van Herwegen Stefan
betreft: verkavelen van verschillende percelen in 5 kavels
plaats: Borsbeeksebinnenweg 26
dossier: 2020/125 - OMV_2019157096

aanvrager: Kuwait Petroleum Belgium
betreft: hernieuwing van omgevingsvergunning
plaats: Mechelsesteenweg 138
dossier: 2020/168 - OMV_2020075788

Het college (10 augustus 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Bervoets Raf
betreft: bouwen van een fietsenstalling
plaats: Fortstraat 36
dossier: 2020/128 - OMV_2020053671

aanvrager: Dupon Maria
betreft:  vervangen van de dakbedekking
plaats: Dieseghemlei 36
dossier: 2020/169 - OMV_2020078601

Het college (10 augustus 2020) neemt akte van de beslissing van de bestendige Deputatie Antwerpen tot weigeren van een omgevingsvergunning:

aanvrager: stad Mortsel
betreft: bouwen van een welzijnscampus Meerminne
plaats: Meerminne 2, 4 en 6
dossier: 2019/250 - OMV_2019089552

Het college (27 juli 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: SAM Estates
betreft: verbouwen van een meergezinswoning van twee naar drie entiteiten
plaats:  Van Peborghlei 79
dossier: 2020/67 – OMV_2020015349

aanvrager: Kennis Kim
betreft: dakkapel voorgevel vergroten + dakkapel achtergevel
plaats:  Van Dijckstraat 77
dossier: 2020/116 – OMV_2020048003

aanvrager: Maes Stefanie
betreft: vervangen van een bestaande uitbouw en aanleggen van autostaanplaats
plaats:  Ellebroecken 2
dossier: 2020/137 – OMV_2020056921

aanvrager: Jennen Frank
betreft:  renoveren woning, inrichten dakverdieping, aanpassen raamopeningen
plaats:  Ganzennest 33
dossier: 2020/139 – OMV_2020059061

aanvrager: Verstraeten Filip
betreft: verbouwen dakverdieping dmv dakkapellen
plaats:  Kaphaanlei 21
dossier: 2020/154 – OMV_2020067240

aanvrager: Jean Van houcke
betreft: verkavelen van een grond in 3 loten
plaats:  Osylei
dossier: 2020/21 – OMV_219106653

Het college (13 juli 2020) verleent een omgevingsvergunning  aan:

aanvrager: Ankerwijs
betreft: vervangen sanitair en luifel en bouwen administratieve blok
plaats: Sint-Reinhildisstraat 15B
dossier: 2020/45–OMV_20190605549

aanvrager: Lavreysen Eno
betreft: verbouwen van een woning
plaats: Maxlaan 24
dossier: 2020/126 - OMV_2020052228

aanvrager: Urban Samir
betreft: opsplitsen van een woning terug naar 2 woningen
plaats: Vredebaan 9 - 10
dossier: 2020/132 - OMV_2020055827

aanvrager: El Mesbahi Rabih
betreft: renoveren van een meergezinswoning
plaats: Hendrik Consciencelaan 37
dossier: 2020/133 - OMV_2020047694

aanvrager: Sint-Carolus Mayerhof
betreft: uitbreiden cafétaria WZC Mayerhof terras en zwembad
plaats: Fredericusstraat 85-87-89
dossier: 2020/141 - OMV_2020055898

aanvrager: Vogels Simon
betreft: verbouwen achterbouw van ééngezinswoning
plaats: Walter Pompelaan 24
dossier: 2020/152 - OMV_2020066418

aanvrager: laureys Ingrid
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Hof van Riethlaan 49
dossier: 2020/159 - OMV_2020069102

aanvrager: Stad Mortsel
betreft: aanleggen kunstgrasveld en toegangsweg Sportlandschap
plaats: Gasthuishoeven 3
dossier: 2020/167 - OMV_2020072449

aanvrager: Braspennincx Peter
betreft: vellen van 10 bomen in Parkhof
plaats: Antwerpsestraat 73-75
dossier: 2020/131 - OMV_2020053051

Het college (13 juli 2020) neemt akte van volgende omgevingsvergunning:

aanvrager: Anouk Van Roey
betreft: intern verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Steenakker 3
dossier: 2020/175 - OMV_2020078604

Het college (13 juli 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: EMMASO
betreft: opsplitsen van gebouw en verbouwen en uitbreiden van een magazijn met functiewijziging naar karting met cafétaria
plaats: Ijzerenweglei 51
dossier: 2020/13 - OMV_2020002014

aanvrager: Hermans Wim
betreft:  vellen van een boom
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 32
dossier: 2020/147 - OMV_2020062450

Het college (13 juli 2020) neemt akte van de beslissing van de bestendige Deputatie Antwerpen tot weigeren:

aanvrager: Yeheksel Reh
betreft: intern verbouwen van meergezinswoning en uitbreiden van woonentiteiten van drie naar vijf
plaats: Pieter Reypenslei 5-7
dossier: 2019/374 - OMV_2019144692

***

Het college (29 juni 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Vermandel Alexandra
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Amedeus Stockmanslei 63
dossier: 2020/50 – OMV_2018092188

aanvrager: Koulouris Stefanie
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Anna van Hoornstraat 18
dossier: 2020/76 – OMV_2020034742

aanvrager: Van Leuvenhage Yannick
betreft: bouwen van achterbouw gelijkvloers tot leefruimte
plaats:  Ter Varenstraat 58
dossier: 2020/86 – OMV_2020036282

aanvrager: Van Leuvenhage Yannick
betreft:  vervangen van de ramen
plaats:  Ter Varenstraat 58
dossier: 2020/153 – OMV_2020066834

aanvrager: Vertommen Arne
betreft: verbouwen ééngezinswoning
plaats:  Pansgatelaan 7
dossier: 2020/101 – OMV_2020034638

aanvrager: Speelmans Tobias
betreft: plaatsen van nieuwe veranda
plaats:  Hendrik Consciencelaan 17
dossier: 2020/104 – OMV_2020043996

aanvrager: Wiewauters Marie-Claire
betreft: vellen van een berk en dode/zieke sparren
plaats:  Veldbloemstraat 12
dossier: 2020/108 – OMV_2020045417

aanvrager: Eilers Pieter
betreft: uitbreiden woning gelijkvloers + aanbrengen verharding tuin
plaats:  Liersesteenweg 321
dossier: 2020/118 – OMV_2020046470

aanvrager: Mertens Pieter
betreft:  vellen van dode berk
plaats:  Van Peborghlei 31
dossier: 2020/136 – OMV_2020057368

aanvrager: Bosmans Michel
betreft: isoleren van voorgevel en vervangen voordeur
plaats:  De Valk 25
dossier: 2020/145 – OMV_2020061239

aanvrager: Knaepen Tom
betreft: vellen van 1 conifeer
plaats:  Kapenbergstraat 57
dossier: 2020/146 – OMV_2020060996

aanvrager: Adins Peter
betreft: vellen van 1 berk in de achtertuin
plaats:  Heldenhuldenlaan 56
dossier: 2020/148 – OMV_2020063539

aanvrager: Verstraeten Stefaan
betreft:  het renoveren van een woning met wijziging van straatbeeld
plaats:  Hof Savelkoul 42
dossier: 2020/149 – OMV_2020063182

aanvrager: Van den Branden Christel
betreft: vellen van een notenboom
plaats:  Mortselveldenlaan 6
dossier: 2020/157 – OMV_2020068682

Het college (29 juni 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De Velder Maurice
betreft: regulariseren van 1 uithangbord op zijgevel
plaats:  Liersesteenweg 200
dossier: 2020/129 – OMV_2020053846

aanvrager: Steenackers Tine
betreft: vellen van een berk
plaats:  Veldbloemstraat 14
dossier: 2020/96 – OMV_2020040086

Het college (22juni 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Ceuppens Daniel
betreft: verbouwen van 3 appartementen
plaats:  Mechelsesteenweg 27
dossier: 2020/85 – OMV_2018154152

aanvrager: Aertgeerts Alain
betreft: slopen van bestaande berging, bouwen nieuwe berging, regulariseren van een bestaande veranda en creëren van een ondergeschikte wooneenheid
plaats:  Kaphaanlei 58
dossier: 2020/107 – OMV_2020044541

aanvrager: Vandyck Diederick
betreft: bouwen van een woning
plaats:  Drabstraat 108
dossier: 2020/87 – OMV_2020037821

aanvrager: Kussé Nele
betreft: bouwen van een fietsenstalling in voortuin
plaats:  Sint-Hathebrandtstraat 42
dossier: 2020/162 – OMV_2020070371

Het college (15 juni 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Vereniging van mede-eigenaars van het gebouw Zaaldenrode te Mortsel
betreft: regulariseren van een dakterras en isoleren van daken en achtergevel
plaats:  Zaaldenrode 6
dossier: 2020/30 – OMV_2020016028

Het college (15 juni 2020) verleent een omgevingsvergunning  aan:

aanvrager: Horsten Thaïs
betreft: verbouwen bestaande woning/achterbouw
plaats: Beekstraat 5
dossier: 2020/35–OMV_2019156074

aanvrager: Klykens Joost
betreft: renoveren en uitbreiden van een halfopen eengezinswoning
plaats: Lindenlei 41
dossier: 2020/37 - OMV_2020019721

aanvrager: Vranken Lucia
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Kapenbergstraat 35
dossier: 2020/49 - OMV_2020021470

aanvrager: Nuyens Jens
betreft: verbouwen van een eengezinswoning en plaatsen van een fietsenberging in de voortuin
plaats: Pasteelstraat 27
dossier: 2020/59 - OMV_2020028959

aanvrager: Vertongen Wim
betreft: regulariseren van carport en tuinberging, het plaatsen van een dakkapel en aanleggen van een terras en zwembad
plaats: Wouwstraat 183
dossier: 2020/64 - OMV_2020023025

aanvrager: Pluym Sofie en De Herdt Christine
betreft: nieuwbouw van een rijwoning
plaats: Sint-Benedictusstraat 85
dossier: 2020/113 - OMV_2020046677

aanvrager: Horemans Jolien
betreft: vellen van een krulwilg
plaats: Jozef Hermanslei 27
dossier: 2020/110 - OMV_2020045630

Het college (8 juni 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Schalbroeck Mathias
betreft: creëren van een terras aan de achtergevel op de eerste verdieping
plaats:  De Stappe 8
dossier: 2020/57 – OMV_2020018360

aanvrager: Vertongen Wim
betreft: regulariseren van een tuinafsluiting aan de voorgevel
plaats:  Wouwstraat 183
dossier: 2020/65 – OMV_2020026126

aanvrager: Gijsels Wannes
betreft: verbouwen van een halfopen ééngezinswoning
plaats:  Walter Pompelaan 49
dossier: 2020/75 – OMV_201939944

aanvrager: Jablonski Michal
betreft: afbreken van een veranda en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Walter Pompelaan 45
dossier: 2020/77 – OMV_2020034648

aanvrager: Willemsen Reiner
betreft: afbreken van een veranda en uitbreiden van ééngezinswoning
plaats:  Heldenhuldelaan 36
dossier: 2020/78 – OMV_2020026988

aanvrager: Stadsbestuur Mortsel
betreft: bouwen van leslokalen en overdekte buitenruimte GTI
plaats:  Dieseghemlei 60
dossier: 2020/92 – OMV_2020022882

aanvrager: van Genabeek Christophe
betreft: renoveren en uitbreiden woning en plaatsen van fietsenstalling in de voortuin
plaats:  Kapenbergstraat 54
dossier: 2020/109 – OMV_2020039359

aanvrager: Vinck Guy
betreft: isoleren van gevels en afwerken met rockpanel panelen
plaats:  Mechelsesteenweg 53-55
dossier: 2020/111 – OMV_2020046654

aanvrager: van de Ven Franciscus
betreft: verbouwen van appartementen met wijziging aantal woongelegenheden
plaats:  Hollandse Tuin 10/8
dossier: 2020/117 – OMV_2020047499

aanvrager: Gielissen Dries
betreft: opfrissen van de voorgevel
plaats:  Vredebaan 39
dossier: 2020/135– OMV_2020057074

aanvrager: Steyaert Cindy
betreft: verbouwen ééngezinswoning (wijziging OMV_2019082925)
plaats:  Priester Poppestraat 2
dossier: 2020/142 – OMV_2020058635

De Vlaamse Overheid heeft op 3 juni 2020  de omgevingsvergunning verleend aan:

aanvrager: NV ELIA ASSET
betreft: Het herinrichten van een hoogspanningsstation en ontbossen van een zone van circa 400 m².
plaats: Drabstraat 176
dossiernummer van de Vlaamse overheid: 10.00/11029/870999.DIG - OMV_2020013150

Het college (25 mei 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De Preter Marc
betreft: vellen van 22 bomen – vzw De Brug
plaats:  Waesdonckstraat 1
dossier: 2020/54 – OMV_2020026334

aanvrager: Van Hove Catherine
betreft: groeibeperkend snoeien van een krulwilg en doorsnijden van de wortels
plaats:  Grotenhof 38
dossier: 2020/56 – OMV_2020027654

aanvrager: Andrebo
betreft: bestemmingswijziging kantoor naar appartement
plaats:  Mechelsesteenweg 115
dossier: 2020/98 – OMV_2020040171

aanvrager: Segers Jurie
betreft: bouwen van een berging in de voortuin
plaats:  Weidestraat 8
dossier: 2020/102 – OMV_2020043940

aanvrager: Van Zeebroeck Filip
betreft: plaatsen van dakkapel en voorgevel en achtergevel
plaats:  Cornelis De Herdtstraat 16
dossier: 2020/122 – OMV_2020051088

Het college (18 mei 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De Stappe
betreft: bouwen van extra klaslokaal en fietsenstalling
plaats:  De Stappe 37
dossier: 2020/62 – OMV_2019156409

aanvrager: Govaert Nick
betreft: plaatsen van 3 vlaggenmasten voor reclamedoeleinden
plaats:  Waesdonckstraat 1-7
dossier: 2020/103 – OMV_2020043966

aanvrager: Aerts Kris
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats:  Nieuwelei 12
dossier: 2020/115 – OMV_2020048249

aanvrager: Raes Tom
betreft: isoleren en bepleisteren van de gevel
plaats:  Heldenhuldelaan 4
dossier: 2020/119 – OMV_2020050957

Het college (11 mei 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Fluvius System Operator
betreft: vellen van bomen voor het aanleggen van een middenspanningsnet
plaats:  Gasthuishoeven
dossier: 2020/94 – OMV_2020040765

aanvrager: Martot Charlotte
betreft: isoleren van de gevel en afwerken met steenstrips
plaats:  Pastoor Van der Auwerastraat 48
dossier: 2020/114 – OMV_2020047056

Het college (11 mei 2020) neemt akte van:

aanvrager: Van Dessel Rani
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Mayerlei 120
dossier: 2020/120 – OMV_2020050060

aanvrager: Thys Kevin
betreft: intern verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Oudebaan 12
dossier: 2020/123 – OMV_2020051734

Het college (4 mei 2020) verleent een omgevingsvergunning  aan:

aanvrager: Oppalfens Manuëla
betreft: het plaatsen van een rolluik
plaats: Armans Segersklei 132
dossier: 2020/682–OMV_2020036312

aanvrager: Stevens Paul
betreft: bouwen van een dakkapel
plaats: Wouter Volcaertstraat 29
dossier: 2020/100 - OMV_2020042378

aanvrager: Winkeler Charly
betreft: aanleggen van verharding voortuin
plaats: Amedeus Stockmanslei 49
dossier: 2020/88 - OMV_2020039171

aanvrager: Warmte Verzilverd
betreft: bouwen van distributiecentrale (ifv warmtenet)
plaats: Lieven Gevaertstraat 14
dossier: 2020/84 - OMV_2020036298

aanvrager: Dethier Ontwikkeling
betreft: het bouwen van vier ééngezinswoningen en drie meergezinswoningen met 22 wooneenheden, waarvan 10 co-housing op een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage - project Perenpit
plaats: Van Peborghlei 26
dossier: 2019/384 - OMV_2019142687

***

Het college (27 april 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Soom Dirk
betreft: isoleren van de voorgevel en afwerken met crepi
plaats:  Vlaslaan 35
dossier: 2020/36 – OMV_2020020813

aanvrager: Van Werde Elke
betreft: isoleren van gevels en afwerken met siliconenharspleister, wit of een lichte kleur
plaats:  Van Peborghlei 78
dossier: 2020/40 – OMV_2020024484

aanvrager: Balaj Delfine
betreft: aanleggen van de voortuin met oprit en fietsenstalling
plaats:  Mayerlei 196-198
dossier: 2020/42 – OMV_2020025501

aanvrager: Heylen Steven
betreft: wijzigen van dak- en gevelbekleding
plaats:  Mechelsesteenweg 103
dossier: 2020/48 – OMV_2020020862

aanvrager: Meeuwissen Els
betreft: fietsenstalling bouwen
plaats:  Kapenbergstraat 8
dossier: 2020/61 – OMV_2020021015

aanvrager: JNJ Partners
betreft: regulariseren van renovatiewerken en wijzigen van de voorgevel
plaats:  Vredebaan 58
dossier: 2020/74 – OMV_2020033678

***

Het college (20 april 2020) neemt akte van de volgende omgevingsmelding ter overdracht van een milieuvergunning aan:

aanvrager: Kuwait Petroleum Belgium nv.
betreft: overdracht milieuvergunning servicestation 9000/2000/1/4
plaats: Mechelsesteenweg 138
dossier 2020/105 – OMV_2020043486

Het college (6 april 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Gulickx Tine
betreft: schilderen gevels /aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Elf-julistraat 25
dossier: 2020/6 –OMV_2020003571

aanvrager: Van Bogaert Evert
betreft: afsplitsen en intern uitbreiden van een kantoor
plaats: Mechelsesteenweg 109
dossier: 2020/18 - OMV_2020004565

aanvrager: Bledar Sota
betreft: verbouwen en uitbreiden van een bestaande rijwoning
plaats: Boechoutselei 7
dossier: 2020/26 - OMV_2020016180

aanvrager: Amiri Najib
betreft: functie wijzigen van winkel naar broodjeszaak
plaats: Antwerpsestraat 9
dossier: 2020/41 - OMV_2020025368

aanvrager: Schellekens Tom
betreft: groeibeperkend snoeien van een boom in weiland
plaats: Lusthovenlaan/Singel
dossier 2020/91 - OMV_2020039942

Het college (6 april 2020) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Mesut Biçici
betreft: regulariseren van een overdekte constructie, terras, in de voortuin
plaats: Koeisteerthofdreef 6
dossier: 2019/403 - OMV_2019093823

Het college (30 maart 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Dillen Jan
betreft: vervangen van een terrasluifel
plaats:  Floralaan 30
dossier: 2020/5 – OMV_2019162088

aanvrager: E-CREATIONS
betreft: functiewijziging van winkel naar immokantoor
plaats:  Edegemsestraat 56
dossier: 2020/17 – OMV_2020008367

aanvrager: Van den Broeck Lydie
betreft: vervangen van de voordeur
plaats:  Guido Gezellelaan 95-97
dossier: 2020/80 – OMV_2020035503

aanvrager: DMI Vastgoed (Ciril NV)
betreft: Fase 1 van het project Stadsterras Mortsel
plaats:  Mechelsesteenweg 30-32-34
dossier: 2019/296 – OMV_2019101299

Het college (30 maart 2020) neemt akte van:

aanvrager: Van Mullem Annick
betreft: herbouwen gelijkvloers ééngezinswoning
plaats:  Bloemenlei 35
dossier: 2020/71 – OMV_2020031173

Het college (23 maart 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Itohan Ibibor
betreft: functiewijziging detailhandel naar diensten
plaats:  Antwerpsestraat 81-83
dossier: 2020/9 – OMV_2020005335

aanvrager: San Giorgi Bérénice-Nora
betreft: functiewijziging van bloemenzaak naar traiteurszaak
plaats:  Statielei 125
dossier: 2020/52 – OMV_2020022724

aanvrager: Evrard Richard
betreft: vellen van een dode spar in de tuin
plaats:  Hof van Riethlaan 78
dossier: 2020/53 – OMV_2020026681

aanvrager: Vranken Lucia
betreft: vellen van twee coniferen in de achtertuin
plaats:  Kapenbergstraat 35
dossier: 2020/51 – OMV_2020021654

aanvrager: De Roeck Marjan
betreft: vellen van bomen
plaats:  Pastoor Michielsensstraat 17
dossier: 2020/63 – OMV_2020029792

Het college (23 maart 2020) neemt akte van:

aanvrager: Groenewoud Jakob
betreft: creëren van een ondergeschikte wooneenheid voor zorgwonen
plaats:  Liersesteenweg 203D
dossier: 2020/70 – OMV_2020031151

Het college (16 maart 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Marien Sebastiaan
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Bloemenlei 19
dossier: 2019/388 – OMV_2019147363

aanvrager: Vereycken Nele
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Bloemenlei 60
dossier: 2019/412 – OMV_2019160926

aanvrager: Van Boven Elke
betreft: bouwen van een ééngezinswoning met aanpalende garage
plaats:  Vuurkruisenlaan 32
dossier: 2019/413 – OMV_2019161876

aanvrager: De Rycke Dirk
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en isoleren van de gevels en afwerken met crepi
plaats:  Edegemsestraat 273
dossier: 2019/415 – OMV_2019159839

aanvrager: Dewachter-Van Hoeck
betreft: aanbrengen van spuitkurk op de gevels en ontharden van de voortuinen
plaats:  Heideland 19 en 21
dossier: 2020/28 – OMV_2020013191

aanvrager: Houtman Joost
betreft: verbouwen van een zolderverdieping met dakkapellen en het regulariseren van een overdekt terras en fietsenstalling in de voortuin
plaats:  Pastoor Soeteweystraat 15
dossier: 2020/66 – OMV_2020012543

aanvrager: Van Herwegen Stefan
betreft: opsplitsen van perceel in 1 kavel voor gekoppelde bebouwing
plaats:  Neerhoevelaan 88
dossier: 2019/365 – OMV_2019143350

aanvrager: Koplinska Magdalena
betreft: vellen van een spar in de achtertuin
plaats:  Sint-Benedictusstraat 48
dossier: 2019/421 – OMV_2020026660

aanvrager: Naedts Thérèse
betreft: vellen van een magnolia
plaats:  Christus Koninglaan 16
dossier: 2020/46 – OMV_2020026599

aanvrager: Scheltjens Chantal
betreft: vellen van een berk in de achtertuin
plaats:  Van Dijckstraat 79
dossier: 2020/47 – OMV_2020026621

aanvrager: Van Hove Catherine
betreft: vellen van een krulwilg
plaats:  Grotenhof 38
dossier: 2020/68 – OMV_2020024753

Het college (16 maart 2020) neemt akte van:

aanvrager: Six Clovis
betreft: verbouwen van keuken en badkamer
plaats:  Deurnestraat 21
dossier: 2020/55 – OMV_2020026353

Het college (9 maart 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Der Schraelen Filip
betreft: verbouwen van ééngezinswoning
plaats:  Theofiel Reynlaan 60
dossier: 2019/402 – OMV_2019157019

aanvrager: Van Hoof Min
betreft: functiewijziging van handelshuis naar ééngezinswoning
plaats:  Antwerpsestraat 298
dossier: 2020/44 – OMV_2020026063

Het college (9 maart 2020) weigert de  omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Loobuyck An
betreft: bouwen van een terras
plaats:  Drabstraat 302
dossier: 2019/385 – OMV_2019145312

Het college (2 maart 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Oorts Nico
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats:  Pasteelsstraat 58
dossier: 2019/389 – OMV_2019151013

aanvrager: Foblets Lies
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Fortstraat 4
dossier: 2019/401 – OMV_2019151998

aanvrager: Loore Anouck
betreft: het slopen van een carport, het verbouwen van een ééngezinswoning en het bouwen van een garage
plaats:  Liersesteenweg 143
dossier: 2019/408 – OMV_2019160642

aanvrager: Andries Inge
betreft: plaatsen van een zonnetent
plaats:  Kaphaanlei 90
dossier: 2019/410 – OMV_2019161698

aanvrager: Bosmans Thomas
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Singel 18
dossier: 2019/387 – OMV_2019148467

aanvrager: Tack Anne-Marie
betreft: aanbrengen van gevelbekleding
plaats:  Vestinglaan 37
dossier: 2020/8 – OMV_2020005001

aanvrager: Reymer Lieven
betreft: omvormen van een inpandige garage naar een slaapkamer (regularisatie)
plaats:  Wouwstraat 51-53
dossier: 2020/29 – OMV_2020018942

aanvrager: Zhou Yah
betreft: functiewijziging van handel naar diensten
plaats:  Antwerpsestraat 65
dossier: 2019/417 – OMV_2019164097

aanvrager: Dillen Marie Christine
betreft: vellen van een acacia in de voortuin
plaats:  Cogelslei 5
dossier: 2019/420 – OMV_2020019265

aanvrager: Decock Elke
betreft: vellen van een conifeer
plaats:  Mayerlei 230
dossier: 2020/12 – OMV_2020006874

Het college (2 maart 2020) neemt akte van:

aanvrager: Ketels Boris
betreft: maken van een nieuw trapgat voor een vaste trap naar de zolderverdieping
plaats:  Oudebaan 103
dossier: 2020/43 – OMV_2020014406

Het college (24 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Lenaerts Yves
betreft: functiewijziging van kantoorruimte naar wonen en uitbreiden van het aantal woonentiteiten
plaats:  Antwerpsestraat 278-280-282
dossier: 2019/382 – OMV_2019148000

aanvrager: Tobback Sven
betreft: bouwen van een halfopen ééngezinswoning
plaats:  Drabstraat 89
dossier: 2019/397 – OMV_2019156015

Het college (24 februari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Kerremans Bart
betreft: verbouwen zonder constructieve aanpassingen
plaats:  Eduard Arsenstraat 32
dossier: 2020/24 – OMV_2020014871Het college (17 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Lembrechts Koen
betreft: plaatsen en aanpassen van een omheining
plaats:  Heldenhuldelaan 24
dossier: 2020/15 – OMV_2020009849

Het college (10 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van den Broeck Yannick
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning en afbreken van een garage
plaats:  Zilverbeeklaan 32
dossier: 2019/392– OMV_2019152342

aanvrager: Cauberghs Tom
betreft: regularisatie van verbouwde woning (2017/114)
plaats:  Osylei 53
dossier: 2019/394– OMV_2019118353

aanvrager: Provo Tom
betreft: plaatsen van een reclamebord
plaats:  Kaphaanlei 28
dossier: 2020/10– OMV_2020005259

aanvrager: Kerkfabriek Heilig Kruis
betreft: intern verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Heilig-Kruisstraat 20
dossier: 2019/406– OMV_2019160309

aanvrager: Lokaal bestuur Mortsel
betreft: bouwen van een welzijnscampus Meerminne Mortsel
plaats:  Meerminne 2-4-6
dossier: 2019/250– OMV_2019089552

Het college (10 februari 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Reh Yeheksel
betreft: intern verbouwen van een meergezinswoning en uitbreiden van de woonentiteiten van 3 naar 5
plaats:  Pieter Reypenslei 5-7
dossier: 2019/374– OMV_2019144692

Het college (10 februari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Van der Spiegel Rita
betreft: De Kompanie - bemaling
plaats:  Pastoor van der Auwerastraat 18
dossier: 2020/14 – OMV_2020007346

Het college (3 februari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Delanghe Ilse
betreft: vellen van kastanjeboom
plaats:  Van Dijckstraat 5 (De Tandem)
dossier: 2019/367– OMV_2019143315

Het college (3 februari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Coertjens Ward
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en afbreken van een veranda
plaats:  Eduard Arsenstraat 140
dossier: 2020/2 – OMV_2020163659

Het college (27 januari 2020) weigert de omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Buyst Christoffel
betreft: vellen van een okkernotenboom
plaats:  Wouter Volcaertstraat 32
dossier: 2019/363 – OMV_2019142318

aanvrager: Dewachter Eric
betreft: aanbrengen van rode spuitkurk op de gevel
plaats:  Heideland 21
dossier: 2019/393 – OMV_2019155195

Het college (27 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Reyniers Maarten
betreft: renoveren van een ééngezinwoning
plaats:  Heldenhuldelaan 22
dossier: 2020/7 – OMV_2020002054

Het college (27 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Peeters Marnix
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats:  Ridder van Ranstlei 52
dossier: 2019/375– OMV_2019138172

aanvrager: Mannaerts Wim
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning en vellen van 5 bomen
plaats:  Fortstraat 22
dossier: 2019/377– OMV_2019137522

aanvrager: Petein Andy
betreft: vellen van een berk
plaats:  Molenstraat 96
dossier: 2020/4 – OMV_2020002364

aanvrager: Jacobs Guido
betreft: vellen van twee coniferen
plaats:  Cogelslei 11b
dossier: 2020/3 – OMV_2020001683

aanvrager: Jansen Miet
betreft: vellen van 2 coniferen
plaats:  Pastoor de Tiliastraat 8
dossier: 2019/414 – OMV_2019163665

Het college (20 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Braet Luc
betreft: samenvoegen van 2 woningen tot 1 woning
plaats:  Tommeltlaan 69-71
dossier: 2019/359– OMV_2019134272

aanvrager: Van Lammeren Elien
betreft: aanbouwen gelijkvloers achteraan van ééngezinswoning
plaats:  Abelenstraat 25
dossier: 2019/399– OMV_2019145637

aanvrager: Lauwers Geert
betreft: vervangen van de garagepoort (RAL 7016)
plaats:  Neerhoevelaan 72
dossier: 2019/411– OMV_2019161765

aanvrager: Schram Frans
betreft: vellen van 2 berken in de achtertuin
plaats:  Quinten Matsijslei 26
dossier: 2019/419 – OMV_202004063

aanvrager: Van Der Voodt Chris
betreft: vellen van een berk in de tuin
plaats:  Drabstraat 115
dossier: 2019/418 – OMV_2020002832

Het college (20 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Lauwers Geert
betreft: bouwen van een afdak aan de woning
plaats:  Neerhoevelaan 72
dossier: 2020/1 – OMV_2020000014

Het college (13 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Peeters Matthias
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Ridder van Ranstlei 34
dossier: 2019/354– OMV_2019134761

aanvrager: Bosmans An
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats:  Drabstraat 20
dossier: 2019/356– OMV_2019136036

aanvrager: Dierickx Liesbeth
betreft: verbouwen en renoveren van een ééngezinswoning
plaats:  Eduard Arsenstraat 138
dossier: 2019/351– OMV_2019134363

aanvrager: Igean
betreft: bouwen van een stadswerf voor de technische diensten
plaats:  Heirbaan 60
dossier: 2019/303– OMV_2019101602

Het college (6 januari 2020) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: De Cock Noëlla voor Fluvius Antwerpen
betreft: vrijmaken beplanting en realiseren doorsteken naar Drabstraat d.m.v. 3 gestuurde boringen
plaats:  Drabstraat 176
dossier: 2019/366– OMV_201943220

Het college (6 januari 2020) neemt akte van:

aanvrager: Jan Van Schaeren
betreft: bronbemaling Revive Edegem
plaats:  Fort V-straat 37, Edegem
dossier: 2019/404 – OMV_2019117273

Het college (dd 16 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Cauwenberg Axel
betreft: renoveren van een woning
plaats: Edegemsestraat 171
OMV_2019111959
dossier: 2019/312

aanvrager: Fransen Katia              
betreft: renoveren van een bestaand appartementsgebouw
plaats: Hof van Riethlaan 20-22
OMV_2019090788
dossier: 2019/320

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: regulariseren van een functiewijziging van kantoor naar woning
plaats: Kretenburgstraat 121
OMV_2019047729
dossier: 2019/321

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: regulariseren van een bestaande woning
plaats: Kretenburgstraat 121
OMV_2019047704
dossier: 2019/322

aanvrager: Mortier Bart              
betreft: renoveren en uitbreiden van de achterbouw
plaats: Oudebaan 87
OMV_2019123432
dossier: 2019/341

aanvrager: Mortsel
betreft: aanleggen van een woonwagenterrein
plaats: Gasthuishoeven 3
OMV_2019126099
dossier: 2019/346

aanvrager: Andries Yves Louis              
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Hof van Riethlaan 62
OMV_2019138569
dossier: 2019/368

aanvrager: Pillot Stien              
betreft: vellen van een boom
plaats: Van Dijckstraat 106
OMV_2019147521
dossier: 2019/376

aanvrager: Van Camp Jules              
betreft: vellen van 3 bomen in Meidoorn
plaats: Meidoorn 16-18-20-22
OMV_2019147081
dossier: 2019/373

aanvrager: Nijs Lucas              
betreft: vellen van 6 coniferen
plaats: Van Peborghlei 81
OMV_2019149098
dossier: 2019/381

Het college (dd 16 december 2019) neemt geen akte van volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: Van Steenbergen Kevin
betreft: maken van een raam in zijgevel
plaats: Liersesteenweg 81
OMV_2019146779
dossier: 2019/378

Het college (dd 16 december 2019) geeft goedkeuring van volgende aanvraag voor een verkaveling:

aanvrager: Vandyck Diederik
betreft: verkavelen van een perceel tot 2 loten
plaats: Drabstraat 108
OMV_2019114585
dossier: 2019/319

Het college (dd 16 december 2019) weiger een goedkeuring voor volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: EMH Holdings
betreft: verbouwen van 2-gezinswoning naar 3-gezinswoning
plaats: Van Peborghlei 79
OMV_2019087874
dossier: 2019/315

Het college (dd 23 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Jeff Van Rompay
betreft: verharden in de zijtuin en achtertuin
plaats: Van Peborghlei 37
OMV_2019155382
dossier: 2019/396

aanvrager: Delbroek Hanne              
betreft: bouwen van een garage in de tuinzone en aanleggen van een parkeerplaats in voortuinstrook
plaats: Floralaan 32
OMV_2019124884
dossier: 2019/338

aanvrager: Van den Berg Jeroen              
betreft: plaatsen van een fietsenstalling
plaats: Minervastraat 29
OMV_2019149325
dossier: 2019/383

Het college (dd 23 december 2019) neemt akte van volgende meldingen:

aanvrager: Vermeulen Cathy              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Liersesteenweg 202
OMV_2019150902
dossier: 2019/395

aanvrager: Huygelen Christophe Julius              
betreft: plaatsen van een veranda
plaats: Eggestraat 25
OMV_2019153600
dossier: 2019/390

Het college (dd 23 december 2019) neemt geen akte van volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning:

aanvrager: Van Heucke Mieke
betreft: huiselijlke hondenopvang (doggy,s day out)
plaats: Heldenhuldelaan 24
OMV_2019157193
dossier: 2019/400

Het college (dd 9 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Tom De Winter
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Molenlei 110
OMV_2019104521
dossier: 2019/281

aanvrager: Foroozan Shahin              
betreft: isoleren van het dak en vervangen van de dakbedekking
plaats: Veldbloemstraat 37
OMV_2019148392
dossier: 2019/379

aanvrager: Elmaz Arzis              
betreft: vervangen van de ramen
plaats: Antwerpsestraat 5
OMV_2019138377
dossier: 2019/358

aanvrager: Cocquyt Johannes             
betreft: aanleggen van een dakterras en verhogen van de scheimuur
plaats: Vestinglaan 41
OMV_2019108820
dossier: 2019/327

aanvrager: S&P BUILD             
betreft: het slopen van bestaande bebouwing en het bouwen van een meergezinswoning met ondergrondse parkeergarage en twee bijgebouwen
plaats: Edegemsestraat 112 - 114
OMV_2019106078
dossier: 2019/285

Het college (dd 2 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Brempt Jeroen
betreft: bouwen van een fietsenstalling
plaats: Kaphaanlei 212
OMV_2019121870
dossier: 2019/332

aanvrager: Smets Morien              
betreft: vervangen van buitenschrijnwerk van een eengezinswoning
plaats: Rubensstraat 23
OMV_2019140897
dossier: 2019/364

aanvrager: Dusoir Alma-Indra              
betreft: schilderen van de voorgevel en de ramen en het vervangen van een garagepoort
plaats: Prins Leopoldlei 83
OMV_2019145323
dossier: 2019/369

aanvrager: De Neve Katrien             
betreft: vervangen van buitenschrijnwerk
plaats: Wolschaerderveldenstraat 72
OMV_2019145708
dossier: 2019/371

aanvrager: Agfa-Gevaert              
betreft: slopen van een eengezinswoning
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 66
OMV_2019122773
dossier: 2019/347

aanvrager: Matthys Ilse              
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Abelenstraat 22
OMV_2019106943
dossier: 2019/311

aanvrager: Van Boven Elke
betreft: bouwen van een halfopen eengezinswoning met garage
plaats: Vuurkruisenlaan 32
OMV_2019116054
dossier: 2019/326

aanvrager: Loots Ilse
betreft: verkavelen van 1 kavel voor halfopen bebouwing
plaats: Anna van Hoornstraat 6
OMV_2019097136
dossier: 2019/287

De Vlaamse Overheid (dd 4 december 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
betreft: afbraak loodsen op het terrein van de luchthaven Deurne
plaats: Mortsel 1 Afd, sectie A: percelen 0280/S, 0280/T, 0280/R, 0280/Y, 0280/N, 0280/P, 0280/X, 0280/W, 0280/V
OMV_2019124175
dossier: 2019/352

Het college (dd 25 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Fierens Janice
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Kretenburgstraat 6
OMV_2019123952
dossier: 2019/339

aanvrager: De Caluwé Shanita              
betreft: verbouwen van achterbouw van een woning
plaats: Edegemsestraat 237
OMV_2019104116
dossier: 2019/295

aanvrager: Vertommen Jeroen              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Wolschaerderveldenstraat 18
OMV_2019117658
dossier: 2019/335

Het college (dd 18 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Bruyndox Joris
betreft: verbouwen en uitbreiden van een bestaande eengezinswoning
plaats: Wouwstraat 173
OMV_2019104662
dossier: 2019/293

aanvrager: Torfs Kristof              
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats: Pasteelstraat 37
OMV_2019113322
dossier: 2019/302

aanvrager: Hermans Sophie              
betreft: Stadhuis Mortsel
plaats: Stadsplein1
OMV_2019084490
dossier: 2019/317

aanvrager: Truyts Alexander             
betreft: renoveren van een eengezinswoning
plaats: Maxlaan 13
OMV_2019112656
dossier: 2019/318

aanvrager: SPIRO              
betreft: slopen gelijkvloerse aanbouw en verbouwen van een halfopen woning
plaats: Pastoor Michielsensstraat 14
OMV_2019116744
dossier: 2019/323

aanvrager: Stad Mortsel              
betreft: verwijderen van kleedkamers sportterreinen Krijgsbaan
plaats: Krijgsbaan
OMV_2019121978
dossier: 2019/343

aanvrager: Hufkens Annemie
betreft: vellen van een conifeer
plaats: Ter Varentstraat 54
OMV_2019136825
dossier: 2019/353

Het college (dd 12 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Herwegen Ivo
betreft: verbouwen van een bestaande eengezinswoning
plaats: Ten Dorpelei 43
OMV_2019109000
dossier: 2019/288

aanvrager: De Beer Steven              
betreft: regulariseren van een achterbouw op het gelijkvloers
plaats: Kapenbergstraat 70
OMV_2019110586
dossier: 2019/292

aanvrager: Boeykens Johan              
betreft: Reuzebijenkorf constructie
plaats: Stadsplein
OMV_2019096293
dossier: 2019/299

aanvrager: Merckx Liesbeth             
betreft: renoveren van een halfopen eengezinswoning
plaats: Graaf d’Urselstraat 12
OMV_2019134341
dossier: 2019/350

aanvrager: Schildermans Katleen              
betreft: verbouwen van een drie-gevelwoning
plaats: Wouter Volcaertstraat 32
OMV_2019127666
dossier: 2019/348

aanvrager: Van Beek Wim              
betreft: verbouwen van een woning
plaats: Fredericusstraat 46
OMV_2019120612
dossier: 2019/329

Het college (dd 4 november 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Leyn Max              
betreft: vervangen van een veranda door een duurzame constructie/achterbouw
plaats: Groenstraat 9
OMV_2019114117
dossier: 2019/305

aanvrager: Jennis Sacha
betreft: verbouwen van bestaande achterbouw van een woning
plaats: Lindenlei 14
OMV_2019107763
dossier: 2019/331

aanvrager: ZENN              
betreft: renoveren van een ééngezinswoning en plaatsen van een draadafsluiting
plaats: Nieuwelei 30
OMV_2019122702
dossier: 2019/340

aanvrager: Legrand Dominique              
betreft: vellen van een treurwilg
plaats: Kardinaal Cardijnlaan 2
OMV_2019115100
dossier: 2019/309

Het college (dd 28 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Iersel Tom
betreft: verbouwen van een ééngezinswoning
plaats: Kapenbergstraat 17
OMV_2019092912
dossier: 2019/262

aanvrager: Serrien Barbara              
betreft: verbouwen van een garage
plaats: Lindenlei 44
OMV_2019087123
dossier: 2019/270

aanvrager: Loomans Philippe              
betreft: bouwen nieuwbouwwoning
plaats: Pastoor van Der Auwerastraat 50
OMV_2019100296
dossier: 2019/272

aanvrager: Van Melckebeke van de Nieuwenhuysen Guillaume             
betreft: wijzigen van de functie van kantoorruimte naar appartement
plaats: Liersesteenweg 307
OMV_2019107902
dossier: 2019/300

aanvrager: provincialaat der Broeders van Liefde              
betreft: aanleggen voortuin en fietsenstalling in de achtertuin
plaats: Deurnestraat 252
OMV_2019086864
dossier: 2019/307

aanvrager: Bortier Johan             
betreft: kappen van een boom in achtertuin
plaats: Walter Pompelaan 39
OMV_2019128198
dossier: 2019/342

Het college (dd 21 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Veronique
betreft: functiewijziging van kantoor naar appartement
plaats: Ter Varentstraat 25
OMV_2019097696
dossier: 2019/260

aanvrager: Cools Antoine              
betreft: uitbreiden eengezinswoning, aanpassingen aan vergunning 2018/187
plaats: Ganzennest 23
OMV_2019097828
dossier: 2019/274

aanvrager: Jana De Wit              
betreft: samenvoegen van twee appartementen en afbreken van vier garageboxen
plaats: Eggestraat 18
OMV_2019103707
dossier: 2019/282

aanvrager: Telenet Retail             
betreft: plaatsen van drie lichtreclamepanelen aan de voorgevel
plaats: Statielei 27
OMV_2019089431
dossier: 2019/298

aanvrager: Engels Benjamin              
betreft: plaatsen van een haag
plaats: Jaak Blockxstraat 1
OMV_2019121598
dossier: 2019/333

Het college (dd 21 oktober 2019) weigert om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Engels Benjamin              
betreft: verlagen van maaiveldpeil met max 0,50m
plaats: Jaak Blockxstraat 1
OMV_2019121609
dossier: 2019/334

Het college (dd 14 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Van Dessel Marc
betreft: slopen van een pand, ontharden en groen inrichten van het perceel
plaats: Krijgsbaan 15
OMV_2019090406
dossier: 2019/244

aanvrager: ACKX Adinda              
betreft: afbraak bestaande woning en bijgebouw en nieuwbouw van een woning
plaats: Nieuwelei 65
OMV_2019100335
dossier: 2019/267

aanvrager: Van Oosten Leslie              
betreft: ontharden van de tuinstroken en aanleggen van een parkeerplaats in de voortuin
plaats: Lindenlei 14
OMV_2019113607
dossier: 2019/304

aanvrager: Ontvis              
betreft: koffiebranderij Kawa
plaats: Stadsplein 5
OMV_2019111462
dossier: 2019/294

aanvrager: Wolles Paul              
betreft: vellen van een populier
plaats: Jaak Blockxstraat 22
OMV_2019115405
dossier: 2019/310

Het college (dd 14 oktober 2019) neemt akte van volgende  omgevingsvergunningen:

aanvrager: Mlodozeniec Patrycja
betreft: regulariseren van interne constructieve werken en plaatsen van een dakraam
plaats: Cantecroylaan 119
OMV_2019116452
dossier: 2019/325

aanvrager: Bruggemans Sven
betreft: verbouwen van gelijkvloers van eengezinswoning
plaats: Heldenhuldelaan 77
OMV_2019114054
dossier: 2019/336

Het college (dd 7 oktober 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Peeters Wim
betreft: bouwen van twee appartementen
plaats: Drabstraat 244
OMV_2019086639
dossier: 2019/216

aanvrager: Auwers Roel              
betreft: uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Osylei 25
OMV_2019091651
dossier: 2019/239

aanvrager: Vercruysse - Delaet              
betreft: renoveren en restaureren van een villa
plaats: Kapellelei 34
OMV_2019079533
dossier: 2019/254

aanvrager: Raats Herman              
betreft: vellen van een beuk in voortuin
plaats: Graaf d’Urselstraat 2
OMV_2019114725
dossier: 2019/306

aanvrager: Van Velthoven Patrick              
betreft: vellen van twee coniferen in de tuin en uitfresen van de wortels
plaats: Kaphaanlei 105
OMV_2019110211
dossier: 2019/291

aanvrager: De Raedt Kim              
betreft: vellen van een berk
plaats: Van Dijckstraat 83
OMV_2019115660
dossier: 2019/313

Het college (dd 7 oktober 2019) neemt akte van volgende omgevingsvergunningen:

aanvrager: Deflem Jan
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Berten Pilstraat 5
OMV_2019111257
dossier: 2019/324

aanvrager: Duchesne Marjan
betreft: aanbouwen van een veranda
plaats: Beekstraat 15
OMV_2019119548
dossier: 2019/328

Het college (dd 30 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Baert Timmy
betreft: het verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Drabstraat 109
OMV_2019083110
dossier: 2019/227

aanvrager: Ackermans Thomas              
betreft: regulariseren van een dakoptopping aan de achtergevel
plaats: Floris de Cuijperstraat 13
OMV_2019084232
dossier: 2019/235

aanvrager: Lammens Johan              
betreft: regulariseren van bestaand terras en verhardingen
plaats: Amedeus Stockmanslei 63
OMV_2019103647
dossier: 2019/278

aanvrager: Fanatics bvba              
betreft: bouwen van een politiegebouw voor politiezone MINOS en vijf dakappartementen
plaats: Drabstraat 172
OMV_2019085727
dossier: 2019/230

aanvrager: Ogiers Lotte             
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Deurnestraat 97
OMV_2019089946
dossier: 2019/241

aanvrager: Szukalski Charlotte              
betreft: aanbrengen cementpleister gevelbekleding
plaats: Eduard Arsenstraat 82
OMV_2019115723
dossier: 2019/314

aanvrager: Daems Hubertus              
betreft: aanbrengen van gevelisolatie en afwerken met lichtgrijze crepi
plaats: Maalderijstraat 25
OMV_2019116493
dossier: 2019/316

aanvrager: Felix Romain              
betreft: renoveren en isoleren van een eengezinswoning
plaats: Selland 27
OMV_2019093030
dossier: 2019/242

aanvrager: Frederickx Joris              
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
plaats: Priester Poppestraat 2
OMV_2019082925
dossier: 2019/214

Het college (23 september 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Van Houtven Gilberte
betreft: bouwen van een veranda
plaats:  Pastoor Soeteweystraat 17
dossier: 2019/222 – OMV_2019087485

aanvrager: De Wulf Jan
betreft: verbouwen en uitbreiden van ééngezinswoning
plaats:   Prins Leopoldlei 41
dossier: 2019/238 – OMV_2019091413

aanvrager:  Autonoom Gemeentebedrijf Mortsel
betreft: aanleggen van kunstgrasveld en omgeving
plaats:   Gasthuishoeven 3
dossier: 2019/275 – OMV_2019096124

aanvrager: Hendrickx Rudy
betreft: vervangen en vergroten van de ramen in de voorgevel
plaats:   Ijzerenweglei 28
dossier: 2019/301 – OMV_2019113011

aanvrager: Van der Schraelen Filip
betreft: vellen van een esdoorn en 2 coniferen
plaats:  Theofiel Reynlaan 60
dossier: 2019/279 – OMV_2019104171

aanvrager: Janssens Josephus
betreft: vellen van een dode boom
plaats:   Amedeus Stockmanslei 57
dossier: 2019/297 – OMV_2019112510

aanvrager: Van Herck Stijn
betreft: plaatsen van een garagepoort in een carport en gevelbekleding
plaats:   Windhoek 32
dossier: 2019/290 – OMV_2019099553

Het college (23 september 2019) weigert een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: El Kadiri Ahmed
betreft: plaatsen van een aangebouwde terrasconstructie
plaats:   Bosstraat 33
dossier: 2019/206 – OMV_2019084326

Het college (dd 16 september 2019) neemt akte van volgende melding:

aanvrager: Jozef Aarts              
betreft: uitbreiden van de achterbouw en plaatsen van een schuifraam
plaats: Osylei 23 B
OMV_2019106394
dossier: 2019/289

Het college (dd 16 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Verryckt Kaatje en De Geest Wim
betreft: verbouwen en uitbreiden van een ééngezinswoning
plaats: Abelenstraat 20
OMV_2019086759
dossier: 2019/225

aanvrager: Huysmans Dieter
betreft: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, het aanleggen van een terras en buitentrap
plaats: Van Dijckstraat 65
OMV_2019089759
dossier: 2019/237

aanvrager: Kersschot Roel
betreft: wijzigen van de gevel en een beperkte interne aanpassing
plaats: Vuurkruisenlaan 38
OMV_2019101194
dossier: 2019/271

aanvrager: Van brempt Jeroen              
betreft: aanleggen verharding in voortuin en zijtuin
plaats: Kaphaanlei 21
OMV_2019086126
dossier: 2019/212

aanvrager: Yasenko Natalya
betreft: wijzigen van kantoorfunctie naar chocolatier en tea room
plaats: Statielei 6
OMV_2019099808
dossier: 2019/265

aanvrager: El kadiri Ahmed
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats: Bosstraat 33
OMV_2019084369
dossier: 2019/207

Het college (dd 9 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Soykenc Ali
betreft: verbouwen van een rijwoning met handelsgelijkvloers naar meergezinswoning met handelsgelijkvloers en drie appartementen
plaats: Statielei 18
OMV_2019055473
dossier: 2019/149

aanvrager: Nys Annemie
betreft: bouwen van een woning met ondergeschikte eenheid, aanleggen van voortuinverharding, vellen van bomen en plaatsen van een bijgebouw
plaats: Dieseghemlei 20
OMV_2019079367
dossier: 2019/190

aanvrager: Balaj Delfine
betreft: renoveren van drie appartementen en isoleren van de gevels, afwerking in crepi
plaats: Mayerlei 196 - 198
OMV_2019081355
dossier: 2019/202

aanvrager: Boerjan Björn              
betreft: vellen van een esdoorn
plaats: Hendrik Kuijpersstraat 28
OMV_2019107330
dossier: 2019/283

aanvrager: Boeykens Joris
betreft: vellen van een beuk
plaats: Liersesteenweg 338
OMV_2019095169
dossier: 2019/249

Het college (dd 2 september 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Haesen Martine
betreft: bouwen van een derde bouwlaag op een bestaande ééngezinswoning
plaats: Voorspoedlei 44
OMV_2019080682
dossier: 2019/193

aanvrager: Symons Mattias              
betreft: verbouwen van een eengezinswoning
plaats: Blauwbroedersstraat 4
OMV_2019085071
dossier: 2019/208

Het college (dd 2 september 2019) weigert een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Woonplanners
betreft: bouwen van een tweewoonst
plaats: Edmond Thieffrylaan ZN
OMV_2019059604
dossier: 2019/156

Het college (dd 26 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Lembrechts Peter
betreft: aanbrengen van gevelbekleding
plaats: Van Peborghlei 131
OMV_2019097416
dossier: 2019/258

aanvrager: Somers Mariëlle
betreft: aanleggen van een zwembad en terras
plaats: Herman Ullenslei 15 - 17
OMV_2019099106
dossier: 2019/264

aanvrager: Van Cleemput Julie
betreft: verbouwen van eengezinswoning
plaats: Ter Varentstraat 35
OMV_2019102597
dossier: 2019/277

aanvrager: Janssens Caroline              
betreft: vellen van 2 coniferen en hulst
plaats: Zilverbeeklaan 47
OMV_2019083982
dossier: 2019/205

aanvrager: Cobbaert Chris
betreft: rooien van een boom
plaats: Amadeus Stockmanslei 53
OMV_2019093119
dossier: 2019/243

aanvrager: Huygen Maria              
betreft: vellen van 4 esdoorns
plaats: Fortstraat 6
OMV_2019076601
dossier: 2019/246

aanvrager: Yahyaoui Benaissa
betreft: vellen van 2 bomen in de tuin
plaats: Krijgsbaan 27
OMV_2019096425
dossier: 2019/253

aanvrager: De Beuckelaer Gunther              
betreft: vellen van 3 coniferen (in voortuin en achtertuin)
plaats: Kapellelei 26
OMV_2019097585
dossier: 2019/259

aanvrager: Groenendyk Kristof              
betreft: vellen van een treurwilg in de tuin
plaats: Deurnestraat 176-178-180
OMV_2019097884
dossier: 2019/261

aanvrager: Jiang Yuebing               
betreft: vellen van een bomen in achtertuin
plaats: Van Peborglei 10
OMV_2019102599
dossier: 2019/276

Het college (dd 26 augustus 2019) weigert om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

aanvrager: Gyselinck Maria
betreft: vellen van een boom in de achtertuin
plaats: Pieter Reypenslei 44
OMV_2019095802
dossier: 2019/251

aanvrager: Dejonghe Koenraad
betreft: vellen van 3 bomen in de achtertuin
plaats: Kerkstraat 48
OMV_2019095989
dossier: 2019/252

Het college (19 augustus 2019) verleent een omgevingsvergunning aan:

aanvrager: Oste Philippe
betreft: bouwen van een tuinhuis
plaats:   Zilverbeeklaan 33
dossier: 2019/144 – OMV_2019060133

aanvrager: Van de Velde Tony
betreft: ontharden van tuinzone
plaats:   Grotenhof 17
dossier: 2019/182 – OMV_2019075783

aanvrager: De Wilde Leen
betreft: renoveren en uitbreiden van een ééngezinswoning en aanleggen van een terras
plaats:   Sint-Hathebrandstraat 59
dossier: 2019/188 – OMV_2019077071

aanvrager: Vantilborgh Godelieve
betreft: herstellen en opfrissen van de voorgevel
plaats:   Wouter Volcaertstraat 25
dossier: 2019/226 – OMV_20190089079

De Deputatie van de Provincie Antwerpen (dd 1 augustus 2019) geeft goedkeuring om een omgevingsvergunning te verlenen aan:

Aanvrager: DDBBX
Betreft: verbouwen van een ééngezinswoning tot restaurant met appartementen
Plaats: Jozef Hermanslei 100, 2640 Mortsel/Frans van Dunlaan 159, 2610 Antwerpen
OMV_2019048496
Dossier: 2019/145

Uitgelicht

Balie Ruimte (enkel geopend op afspraak)

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte