BPA Ter Linde

Het BPA werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 mei 1978. Het Koninklijk Besluit dateert van 28 maart 1952, de herziening daarvan van 20 apri 1967.

Uitgelicht