Infoavond Ruimtelijke Ordening en Klimaat - 22 november 2021

Op maandagavond 22 november 2021 organiseert de Clusterraad Ruimte in samenwerking met lokaal bestuur Mortsel een Infoavond Ruimtelijke Ordening en Klimaat.

VAN BESTONSTOP NAAR BOUWSHIFT?
Vertaling naar thematische RUP's en gemeentelijke klimaatplannen

Het programma ziet er als volgt uit.

19.15 uur Deuren  
19.45 uur Verwelkoming en voorstelling sprekers  
19.50 uur Ruimtelijke ordening in Mortsel Livia Moreau, schepen ruimtelijke ordening Mortsel
20.00 uur Inleiding: vanuit Europees perspectief Hans Bruyninckx, directeur Europees Milieu Agentschap - EMA
20.20 uur Belangrijk begrippenkader uit de RO-wetgeving en recente evoluties en voorbeelden bij RO om in te spelen op klimaataspecten Guy Vloebergh, Omgeving studiebureau en docent Antwerpen
21.00 uur Ervaringen met het recent thematisch 'RUP-groen' in Gent Godfried Bekaert, voorzitter werkgroep GECORO-Gent
21.20 uur Pauze  
21.30 uur Kritische reflectie vanuit de milieubeweging Erik Grietens, beleidsmedewerker Bond Beter leefmilieu
21.45 uur Hebben de recente klimaatarresten rond federale of lokale beleidsbeslissingen een juridische impact op de ruimtelijke ordening? Professor Hendrik Schoukens, advocaat en onderzoeker milieu- en klimaatrecht aan UGent
22.10 uur Afsluiting Afgevaardigde cluster ruimte, lokaal bestuur Mortsel


Praktisch

Extra

Uitgelicht