Kwaliteitskamer

Het college stelde na een publieke oproep vijf externe, onafhankelijke deskundigen aan in architectuur, stedenbouw, mobiliteit, milieu, groen en landschappen en humane wetenschappen: Bart Steenwegen, Kris De Langhe, Tom Vinck en Trees Leroy.

Artikel 4 van deze bouwcode voorziet de aanstelling van een kwaliteitskamer. De kwaliteitskamer is een adviescommissie voor ruimtelijke projecten die bestaat uit experten. Om de beeldkwaliteit van een bijzonder beeldbepalend project te beoordelen, kan aan de kwaliteitskamer een advies worden gevraagd. Hieronder verstaan we onder andere grootschalige projecten, beeldbepalende projecten en projecten die in het kader van de harmonie een uitdrukkelijk contrast met hun omgeving beogen en daardoor sterk afwijken van het referentiebeeld. Bij elke vergunningsaanvraag voor een grootschalig project of een project met bijzonder beeldbepalend karakter kan de stad het advies van de kwaliteitskamer opnemen in de beoordeling van de vergunningsaanvraag.

De opdracht van de kwaliteitskamer is de beoordeling van projecten met bijzonder beeldbepalend karakter en grootschalige projecten, zowel bij private als publieke bouwprojecten en ingrepen in de publieke ruimte. De kwaliteitskamer beoordeelt visie, concepten en de integratie in de omgeving. Het advies is niet bindend, maar wordt wel grondig gemotiveerd. Het advies van de kwaliteitskamer maakt deel uit van de besluitvorming van de stad m.b.t. omgevingsvergunningen.

De kwaliteitskamer vergadert maandelijks.

EXTRA

Uitgelicht

Balie Ruimte (enkel geopend op afspraak en telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. donderdag van 09.00-12.00 uur)

Balie Ruimte

Neerhoevelaan 50 (Postadres Stadsplein 1)

2640 Mortsel

03 444 17 17 https://www.mortsel.be/ruimte