RUP Centrum deelgebied Lindenlei-Krijgsbaan

UPDATE
De Raad van State vernietigt het besluit van de gemeenteraad van de stad Mortsel van 26 september 2017 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum, deelgebied Lindenlei-Krijgsbaan’.
Raadpleeg via deze link het arrest van 20 mei 2020.

***

Op 26 september 2017 werd het  gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum ‘deelgebied Lindenlei - Krijgsbaan'  definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel.

De goedkeuring van het RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2017. Het RUP treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Lees hier de stedenbouwkundige voorschriften.
Lees hier de toelichtingsnota.
Bekijk hier de bestaande en juridische toestand.
Bekijk hier het grafisch plan.

 

 

 

Uitgelicht