Leefloon

Beschik je over weinig of geen inkomen, dan garandeert het leefloon je een minimuminkomen. Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Je hebt recht op maandelijks (bedragen 1 april 2016)

  • als samenwonende persoon 566,92 euro
  • als alleenstaande 850,39 euro
  • als alleenstaande met kinderen ten laste 1.133,85 euro

Voorwaarden

  • je werkelijke verblijfplaats is België
  • je bent meerderjarig of  hiermee gelijkgesteld
  • je bezit de Belgische nationaliteit, je bent onderdaan van de Europese Unie, vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister, staatloos of erkende vluchteling
  • je beschikt over ontoereikende bestaansmiddelen, en kan er geen aanspraak op maken. Je bent niet in staat om deze door eigen inspanningen of op andere manier te verwerven.
  • je hebt  je rechten laten gelden op uitkeringen die je kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving
  • je bent werkbereid, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is. Het OCMW kan je eventueel zelf een tewerkstelling aanbieden.

Meenemen

Breng je identiteitskaart mee.

Uitgelicht

Onthaal Welzijn

OCMW Mortsel - Welzijn

Deurnestraat 57

2640 Mortsel

03 443 06 80