Sociale correctie gebruik diftarcontainer

Sociale correctie voor het gebruik van de DIFTAR container voor huisvuil of het gebruik van de ondergrondse containers voor huisvuil.

Wat

Inwoners met een beperkt inkomen hebben elk jaar recht op een financiële tegemoetkoming van 20 euro per gezinslid voor de kostprijs van de huisvuilophaling. Dit bedrag wordt rechtstreeks op de DIFTAR rekening van het gezin bij IGEAN gestort.

Voor wie

Inwoners van Mortsel die één van volgende uitkeringen ontvangen:

 • een uitkering van het OCMW, zijnde leefloon of een financiële steun equivalent leefloon;
 • een inkomensgarantie voor ouderen;
 • een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
 • een minimum ziekte- of werkloosheidsuitkering.

Voor alle categorieën, met uitzondering van de inwoners die een uitkering via het OCMW ontvangen, geldt dat het gezamenlijk inkomen bij personen met gezinslast niet hoger mag zijn dan maximaal 1.342,90 euro per maand.

In het geval van een alleenstaand persoon mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.099,54 euro per maand. Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Hoe aanvragen

Inwoners uit Mortsel die aan de voorwaarden voldoen en geen actief hulpverleningsdossier hebben bij de sociale dienst van het OCMW, kunnen langsgaan bij de sociale dienst voor een intakegesprek om zo de financiële tegemoetkoming te bekomen.

In functie van het intakegesprek dient men volgende documenten te bezorgen:

 • een recent attest gezinssamenstelling (niet ouder dan een maand);
 • een overzicht van de gezamenlijke maandelijkse inkomsten van alle meerderjarige inwonende personen.

Waar

Inwoners van Mortsel kunnen zich zonder afspraak aanmelden voor een intakegesprek op onderstaande locatie en tijdens de daarbij vermelde openingsuren.

OCMW Mortsel (sociale dienst)
adres: Deurnestraat 57 - 2640 Mortsel
tel. 03 443 06 80
e-mail welzijn@mortsel.be

Openingsuren

 • Maandag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 19.00 uur;
 • Dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur;
 • Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur;
 • Donderdag van 09.00 tot 12.00 uur;
 • Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Uitgelicht