Kort verblijf

Je kan voor een korte periode opgevangen worden in woonzorgcentrum Meerminnehof.

  • je geniet er aangepaste zorg
  • er wordt rekening gehouden met je zorgprofiel
  • kortverblijf draagt bij aan het behoud, de ondersteuning en / of herstel van de zelfzorg en/ of de mantelzorger

In WZC Meerminnehof zijn drie woongelegenheden kortverblijf.
 

Voorwaarden

Kortverblijf kan beschouwd over de periode van één kalenderjaar

  • maximum 60 opeenvolgende dagen
  • maximum 90 dagen
     

Kosten

59, 34 euro per dag.
Inbegrepen: woongelegenheid en infrastructuur, verpleging en verzorging, voeding, dagelijks onderhoud en energieverbruik. Niet inbegrepen in de dagprijs: persoonlijke dokterskosten en geneesmiddelen, haartooi en pedicure, persoonlijke was, verbruik in de cafetaria en persoonlijke
uitgaven.
Een volledig overzicht staat in de opnameovereenkomst.
 

Aanvraag

Neem contact op met de zorgintaker om een reservatie te maken.

Uitgelicht

Neem eerst contact op via de Zorgintake

Meerminnehof

Woonzorgcentrum lokaal bestuur Mortsel

Hollandse Tuin 3

2640 Mortsel

03 613 23 50