Woonzorgcentrum Meerminnehof

Meerminnehof, dat is:

  • een aangename en huiselijke woonomgeving voor wanneer je zorgbehoevend bent en niet meer zelfstandig thuis kan wonen;
  • 118 éénpersoonskamers, een grote leefruimte, een toegankelijke wandeltuin en een patio;
  • een veilige en geborgen omgeving waar vrijheid van bewegen bestaat, ook voor personen met dementie;
  • zorg op jouw maat zodat je aangenaam ouder kan worden, een goede verzorging krijgt, ondersteund wordt en waardig kan sterven.

Voorwaarden

  • je bent zorgbehoevend en kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met ondersteuning van thuiszorg;
  • inwoners van Mortsel met een zware zorgbehoefte krijgen voorrang.

Kosten

Geïndexeerde dagprijzen vanaf 1 februari 2019

  • éénpersoonskamer Meerminnehof en centrum voor kortverblijf : 59,74 euro;

Inbegrepen: woongelegenheid en infrastructuur, verpleging en verzorging, voeding, dagelijks onderhoud en energieverbruik.

Niet inbegrepen in de dagprijs: persoonlijke dokterskosten en geneesmiddelen, haartooi en pedicure, persoonlijke was, verbruik in de cafetaria en persoonlijke uitgaven.

Een volledig overzicht staat in de opnameovereenkomst.

Aanvraag

Neem contact op met de zorgintaker als je een aanvraag wil doen. Inwoners van Mortsel met een zware zorgbehoefte krijgen voorrang.

Uitgelicht

Neem eerst contact op via de Zorgintake

Meerminnehof

Woonzorgcentrum lokaal bestuur Mortsel

Hollandse Tuin 3

2640 Mortsel

03 613 23 50